Zpět na informační servis

Novoroční pozdravy předsedů ČKAIT, ČSSI a SPS v ČR

1. ledna 2020
Text redakce

Vážené dámy, vážení pánové,

přestal jsem kupovat noviny. Jediné, které čtu v papírové podobě, jsou Hospodářské noviny, které odebírá Komora. Na internetu mi stačí projít titulky a občas se ponořit dále do níže uvedeného textu. O to více si vážím, co vydává naše Komora; jedním z časopisů je Stavebnictví. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků je největším donátorem tohoto časopisu. Dalšími podporovateli jsou Český svaz stavebních inženýrů a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. A je to dobře; vždyť každé číslo přináší mnoho informací o stavitelském řemesle.

České stavebnictví bylo letos do konce září s meziročním růstem o 1,9 % mezi 27 zeměmi Evropské unie na 19. místě. Nic moc. Prý za to mohou špatné zákony pro povolování staveb. Jistě, někdy je povolování staveb zdlouhavé, ale je nutné říci také proč. Mnohdy za to může stavebník, který chce stavět tam, kde to je od samého začátku nemožné, například když jsou pozemky v územním plánu určeny k jinému druhu zástavby.

Neurochirurg profesor Beneš, říká, že nejhorším pacientem je absolvent ČVUT v Praze. Pořád jej totiž něco zajímá a lékaře se vyptává. Pro mne je zase nejhorším znalcem stavebnictví ten, kdo si postavil králíkárnu a ví, jak by postavil Národní divadlo nebo v současnosti vládní čtvrť.

O to více si vážím erudice časopisu Stavebnictví; on zraje a je čím dál tím více doslova nabit odbornými články. Zůstaňme na vysoké odborné úrovni. Vedle toho je pochopitelně nutné reflektovat současnost. Tento rok bude hlavním tématem ve stavbařské společnosti rekodifikace povolování staveb a digitalizace ve stavebnictví. Tedy témata, která se jistě objeví na stránkách Stavebnictví. Mnohdy slyším stížnosti na výkon autorizovaných osob; což nemohu vyvrátit. Jistě tomu tak je. Ale více právě při čtení našeho časopisu vnímám, že dokážeme vytvořit pozoruhodné stavby.

Přeji nám čtenářům mnoho zajímavých článků i odborných informací a pochopitelně pohodu i klid v osobním životě. V profesi jim přeji osvícené investory; to jsou ti, kteří vědí, co od nás chtějí, a také to, že mají za dobrou práci dobře zaplatit.

Ing. Pavel Křeček, FEng.
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Vážené dámy a vážení pánové, milí přátelé,

je tomu již pár dní, co jste se snad i vy stejně jako já probudili po silvestrovské noci do, s nadsázkou řečeno, „párového“ roku 2020. Párového proto, že i nadále bude, doufám, fungovat spolupráce mezi ČKAIT a ČSSI, že se prohloubí pracovní vztah mezi stavebními inženýry a architekty nebo že se zrychlí komunikace mezi žadatelem a úřadem.

Přemýšlím i o tom, v čem bude tento rok výjimečný a co nám z pohledu stavebnictví přinese nového. Napadá mne, že by to mohl být rok takzvaně zdvojený. Na stavební fakulty se přihlásí dvojnásobek studentů, dvakrát více bude úspěšných absolventů, kteří se budou dále s nadšením stavebnictví věnovat. Český svaz stavebních inženýrů zorganizuje dvojnásobek akcí, na které budou všichni naši kolegové chodit dvakrát raději. Rok 2020 bude snad i rokem, ve kterém budeme cítit chuť do práce jako dvacetiletí mladíci a zároveň budeme využívat zkušenosti rovnající se čtyřicetileté praxi v našich oborech.

Jsou to všechno spíš nereálná přání a naším prvořadým úkolem i v tomto roce bude nadále pracovat tak, aby se podařilo díky kvalitním návrhům a dokonale postaveným a fungujícím stavbám ukázat lidem kouzlo stavebnictví a posílit jeho prestiž.

Přeji vám hodně radosti v profesním životě, řadu úspěšně zvládnutých zakázek a kvalitně postavených staveb. Přeji vám dostatek elánu a energie pro řešení projektových úkolů a bystrou mysl plnou nápadů a zkušeností pro zvládnutí případných překážek. Přeji vám i nám, aby Český svaz stavebních inženýrů byl pro vás v tomto roce dobrým partnerem a průvodcem po mnohdy spletitých cestách českého stavebnictví.

Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
prezident Českého svazu stavebních inženýrů

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v minulém roce jsme oslavili třicáté výročí sametové revoluce, která vedla k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení v pluralitní demokracii. Svaz podnikatelů ve stavebnictví na toto významné výročí navazuje oslavou své třicítky. Vznikl totiž již v roce 1990 jako důležitá součást nově strukturované české společnosti.

V rámci oslav třiceti let od založení našeho svazu bychom chtěli pokračovat ve snaze zlepšit celkový obraz českého stavebnictví v očích laické veřejnosti. I když náš obor patří mezi jedno ze základních hospodářských odvětví, je mnohdy vnímán negativně, a to zejména v důsledku různých poškozujících kauz. V naší zemi však vznikly a stále vznikají výjimečné stavby, na které můžeme být právem hrdí, a proto je potřeba české stavebnictví a jeho úspěchy lidem neustále přibližovat.

Mezi hlavní témata bude stejně jako minulý rok i letos patřit nový stavební zákon z dílny Ministerstva pro místní rozvoj. Změny, které, jak věřím, povedou ke zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, podporujeme a budeme se i nadále snažit využít našich odborných zkušeností, aby ve své konečné podobě stavební řízení skutečně zefektivnily. Rekodifikace stavebního práva je však běh na dlouhou trať. Nenechte se proto do té doby odradit složitostmi a průtahy stavebního řízení. Stavět se musí, protože lidé se bez stavebnictví neobejdou.

V novém roce 2020 přeji čtenářům časopisu Stavebnictví a všem stavbařům mnoho pracovních sil, ale i chvíle odpočinku, pevné zdraví, rodinnou pohodu a spoustu radostných okamžiků – a také, aby se nestavělo jen na papíře a aby se na naši společnou práci pohlíželo s patřičným respektem.

Ing. Jiří Nouza
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví