Zpět na informační servis

Stavba a voda 2020: Putovní výstava

2. května 2024
Text redakce

Od 2. května si mohou studenti, akademici i široká veřejnost v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO) v areálu Kampusu UJEP v Ústí nad Labem prohlédnout výstavu „STAVBA A VODA“. Výstava 20 posterů vznikla jako výstup konference VODA 2020. Představuje vodu jako nezbytnou součást našeho života, sleduje cestu vody v krajině a sídlech, mapuje setkání vody s člověkem a okolní neživou i živou přírodou i její vliv na stavební díla.

„Voda je bezesporu aktuálním tématem dnešní doby a v letošním roce se pro nás na CPTO stala jakousi tematickou nitkou. Po výstavě o ničivé síle vody – 150 let od povodně 
na Blšance v roce 1872 – nyní navazuje expozice, která mj. reflektuje otázky odpovědného a udržitelného zacházení s vodou v krajině. Jsme velice rádi, že opět můžeme otevřít naše prostory veřejnosti a podporovat dialog napříč různými obory," říká Regina Herma, proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP.

„Výstava představuje i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb,“ zve na výstavu Ing. Jiří Zima, předseda oblastní pobočky ČSSI Ústí nad Labem a dodává: „Své zkušenosti na jednotlivých posterech prezentují přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.“

20. května od 11:00 h proběhne k výstavě doprovodná přednáška světoznámé krajinné architektky doc. Ing. Kláry Salzmann, Ph.D., konkrétně k tématu výstavního posteru Krajinné plánování – nástroj adaptace krajiny na klimatické změny. 

 

Zdroj: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem