Odborný časopis
pro inženýry, techniky
a podnikatele ve výstavbě

Stavebnictví je odborným časopisem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

stavebnictvi_2020_11 Prohlédnout nové číslo 11/2020 Vychází
10. listopadu 2020
pozadí hero
banner

Nejnovější články