Odborný časopis
pro inženýry, techniky
a podnikatele ve výstavbě

Stavebnictví je odborným časopisem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

stavebnictvi_obalka_2022_09 Prohlédnout nové číslo 09/2022 Vychází
6. září 2022
pozadí hero
banner

Nejnovější články