Odborný časopis
pro inženýry, techniky
a podnikatele ve výstavbě

Stavebnictví je odborným časopisem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

05_2023 Prohlédnout nové číslo 05/2023 Vychází
10. května 2023
pozadí hero
banner

Nejnovější články