Odborný časopis
pro inženýry, techniky
a podnikatele ve výstavbě

Stavebnictví je odborným časopisem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

stavebnictvi_2020_10_obalka Prohlédnout nové číslo 10/2020 Vychází
15. října 2020
pozadí hero

Nejnovější články