Odborný časopis
pro inženýry, techniky
a podnikatele ve výstavbě

Stavebnictví je odborným časopisem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Stavebnictví 06-07 Prohlédnout nové číslo 06-07/2021 Vychází
10. června 2021
pozadí hero

Nejnovější články