O vydavateli

Vydavatelem časopisu Stavebnictví je Informační centrum ČKAIT s.r.o.

Mezi další vydavatelem vydávaná periodika patří Zprávy a informace ČKAIT (Z+i), elektronický čtvrtletník Energeticky soběstačné budovy (ESB) a reprezentativní ročenka ČKAIT - Inženýrská komora.

Informační centrum ČKAIT poskytuje také následující služby:
  • vydávání a prodej odborných publikací
  • pořádání přípravných seminářů k autorizační zkoušce
  • pořádání seminářů a konferencí ve výstavbě
  • pořádání odborných exkurzí s návštěvou významných staveb v ČR i zahraničí
  • e-mailová rozesílková služba
  • poradenství a informační servis pro odbornou veřejnost
  • příprava a organizace zajímavých projektů ze stavebního oboru – v roce 2018 například projekt České a slovenské stavby století