Inzerce

 Stavebnictví 01-02/22    Stavebnictví 08/22    Stavebnictví 04/22

Měsíční auditovaný náklad:  32 835 výtisků

Audit nákladu rádi poskytneme na vyžádání.

Cílová skupina čtenářů:  odborná veřejnost ve stavebnictví

  • členové České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) – autorizovaní inženýři a technici ve stavebnictví - 30 632 adresátů
  • členové Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) - 316 adresátů
  • členové Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) - 646 adresátů
  • všechny stavební úřady měst a obcí v ČR - 707 adresátů
  • krajské úřady a ministerstva - 27 adresátů
  • vedoucí ústavů a pedagogové na stavebních fakultách vysokých škol (ČVUT v Praze, VUT v Brně, Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci) - 82 adresátů
  • studenti odborných středních a vysokých škol stavebního oboru (zasíláno po 5 výtiscích do knihoven stavebních fakult)
  • účastníci nejvýznamnějších odborných akcí ve stavebním oboru (konference, semináře, veletrhy) - cca 300-500 výtisků, v závislosti na poštu konaných odborných akcí v daném měsíci
Porovnani nakladu
Číslo

Téma

Uzávěrka podkladů

Termín vydání

01-02/23 leden-únor

Stavební konstrukce

17. 1. 2023

7. 2. 2023

03/23 březen

Bytová výstavba

17. 2. 2023

7. 3. 2023

04/23 duben

Realizace a provozování staveb

20. 3. 2023

11. 4. 2023

05/23 květen

Digitalizace a automatizace ve stavebnictví

17. 4. 2023

10. 5. 2023

06-07/23 červen-červenec

Občanská výstavba

22. 5. 2023

13. 6. 2023

08/23 srpen

Vnitřní prostředí staveb

17. 7. 2023

8. 8. 2023

09/23 září

Stavební materiály a technologie

17. 8. 2023

6. 9. 2023

10/23 říjen Dopravní stavby

18. 9. 2023

10. 10. 2023

11/23 listopad Vodohospodářské stavby 17. 10. 2023 8. 11. 2023
12/23 prosinec Průmyslové a technologické stavby 17. 11. 2023 7. 12. 2023

Ceník inzerce

Produkty a služby vaší společnosti či organizace lze v tištěném vydání časopisu Stavebnictví prezentovat formou grafické inzerce nebo firemního článku.
Slevy na inzerci poskytujeme v závislosti na velikosti formátu inzerce / celkového rozsahu firemního článku a počtu opakování v průběhu kalendářního roku.
Edicni plan 2023-5_page-0001
Edicni plan 2023-5_page-0001

Jako nejvhodnější formu on-line PR kampaně doporučujeme zvolit kombinaci PR článku a banneru.

Pro podrobnější informace kontaktujte, prosím, manažera inzerce, který vám rád navrhne PR kampaň přímo na míru vaší společnosti či organizace.