Inzerce

 Stavebnictví 01-02/22    Stavebnictví 08/22    Stavebnictví 04/22

Měsíční auditovaný náklad:  30 305 výtisků

Audit nákladu rádi poskytneme na vyžádání.

Cílová skupina čtenářů:  odborná veřejnost ve stavebnictví

  • členové České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) – autorizovaní inženýři a technici ve stavebnictví - 28 102 adresátů
  • členové Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) - 316 adresátů
  • členové Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) - 646 adresátů
  • všechny stavební úřady měst a obcí v ČR - 707 adresátů
  • krajské úřady a ministerstva - 27 adresátů
  • vedoucí ústavů a pedagogové na stavebních fakultách vysokých škol (ČVUT v Praze, VUT v Brně, Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci) - 82 adresátů
  • studenti odborných středních a vysokých škol stavebního oboru (zasíláno po 5 výtiscích do knihoven stavebních fakult)
  • účastníci nejvýznamnějších odborných akcí ve stavebním oboru (konference, semináře, veletrhy) - cca 300-500 výtisků, v závislosti na počtu konaných odborných akcí v daném měsíci
Edicni plan 2024-4_page-0001
Číslo

Téma

Uzávěrka podkladů

Termín vydání

01-02/24 leden-únor

Stavební konstrukce

19. 1. 2024

13. 2. 2024

03/24 březen

Stavby pro bydlení

16. 2. 2024

12. 3. 2024

04/24 duben

Stavební materiály a technologie

15. 3. 2024

11. 4. 2024

05/24 květen

Podzemní stavby

17. 4. 2024

14. 5. 2024

06-07/24 červen-červenec

Navrhování staveb

15. 5. 2024

11. 6. 2024

08/24 srpen

Realizace staveb

15. 7. 2024

13. 8. 2024

09/24 září

Digitalizace ve stavebnictví

12. 8. 2024

10. 9. 2024

10/24 říjen Dopravní infrastruktura

12. 9. 2024

10. 10. 2024

11/24 listopad Vodohospodářské stavby 14. 10. 2024 12. 11. 2024
12/24 prosinec Technologická zařízení staveb 12. 11. 2024 10. 12. 2024

Ceník inzerce

Produkty a služby vaší společnosti či organizace lze v tištěném vydání časopisu Stavebnictví prezentovat formou grafické inzerce nebo firemního článku.
Slevy na inzerci poskytujeme v závislosti na velikosti formátu inzerce, případně rozsahu firemního článku a počtu opakování v průběhu kalendářního roku.
Edicni plan 2023-5_page-0001
Edicni plan 2024-5_page-0001

Pro podrobnější informace kontaktujte, prosím, manažera inzerce, který vám rád navrhne PR kampaň přímo na míru vaší společnosti či organizace.