Zpět na informační servis

Cena Inženýrské komory 2023

4. dubna 2024
Text redakce

Soutěž upozorňuje na stavby výjimečné svým technickým řešením, vzhledem nebo inovativním přístupem. Autorizované osoby ČKAIT mohou do 10. dubna 2024 do prestižní soutěže přihlásit stavby dokončené v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.

 

V loňském roce porotci cenami odměnili rekonstrukci Negrelliho viaduktu v Praze, novou lávku přes Labe v Nymburce, konverzi Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích, novou výrobnu kapalného uhlovodíku v Litvínově a mokřadní čistírna důlních vod v Mostecké uhelné pánvi. Mezi držiteli čestných uznání se objevila například konverze bývalých jatek na Galerii Plato v Ostravě, městská plavecká hala v Lounech či vilémovský železniční viadukt na trati Rumburk – Sebnitz.

Právě v rozsahu typů staveb a tvůrčích přístupů spočívá výjimečnost Cen Inženýrské komory: věrně odrážejí kvalitu inženýrských staveb, technických postupů nebo technologických řešení.

 

Informace o letošním i předcházejícím ročníku naleznete na https://cik.ckait.cz/.