Zpět na informační servis

V soutěži Hala roku ukazují středoškoláci i vysokoškoláci svoje znalosti, nápady i talent

5. března 2024
Text redakce

Principem soutěže Hala roku pořádané Fakultou stavební ČVUT v Praze je na základě zadání navrhnout a postavit model konstrukce a ten poté při finále na fakultě zatěžovat až do jeho zhroucení. V jednotlivých kategoriích zde soutěží ve dvou až tříčlenných týmech středoškoláci, vysokoškoláci a studenti doktorského studia. Soutěž se koná se pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci a ČKAIT, odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT. Týmy se mohou registrovat do 18. března, vlastní soutěže se dle kategorií konají 9. – 11. dubna 2024.

Soutěž Hala roku má za sebou již řadu úspěšných ročníků a studentům pomáhá pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Zároveň jim dává možnost upozornit na svoje schopnosti a talent a získat i kontakty pro budoucí profesní kariéru. Soutěž podporují významné společnosti ze stavebního sektoru, generálním partnerem je společnost HOCHTIEF CZ.

Letos je úkolem soutěžních týmů všech kategorií navrhnout a zhotovit model konstrukce hangáru umožňující průlet letadla. Hangár je určen vnitřním prostorem, který nesmí být narušen žádnou částí modelu a rozpětím křídel prolétajícího letadla. Model musí zároveň přenést spojité zatížení ve vybraném segmentu konstrukce. Hodnoticím kritériem při zatěžování je efektivita modelu, tj. poměr mezi únosností a hmotností modelu. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci. 

Kategorie Akademik (pro studenty technických vysokých škol) a Advanced (pro studenty doktorského studia) probíhají jako mezinárodní, kategorie Junior je učena studentům českých středních škol. Pro vítězné týmy jsou připraveny atraktivní finanční odměny, další věcné ceny mohou soutěžící získat od zapojených firem.  Firmy je udělují nezávisle na zatěžovací zkoušce, a to na základě vlastního výběru. Soutěž probíhá za velkého zájmu studentů i akademických pracovníků.

Podrobné informace a pravidla k dispozici na: http://halaroku.fsv.cvut.cz

Soutěž Hala roku