Zpět na informační servis

Stavby Karlovarského kraje 2023

27. září 2023
Text redakce

Do letošního 22. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje se přihlásilo celkem 23 staveb a čtrnáct projektů, nejlepší z nich byly oceněny na slavnostním večeru v Galerii umění v Karlových Varech 23. června 2023.

Karlovy Vary – Vřídelní kolonáda – oprava, II. etapa

 

Soutěž probíhala v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2023 a vyhlásilo ji Regionální stavební sdružení Karlovy Vary. V letošním roce 2023 byly opět přihlášeny do soutěže realizace staveb i projekty a architektonické studie. Přehlídka i soutěž tak byla tradičně rozdělena na dvě části. O titul Stavba roku soutěžily stavby i rekonstrukce z celého Karlovarského kraje. Byly přihlášeny bytové domy, stavby občanské vybavenosti, rekonstrukce průmyslového areálu, dopravní stavby. Soutěžily i nemocnice, kolonáda, hrad, vodojem, sportovní areály, úpravy veřejných ploch a revitalizace zeleně.

V přehlídce projektů to byly z Karlovarského kraje návrhy bytových domů, rekonstrukce nádraží ve Františkových Lázních, návrhy využití ploch u jezera Medard, astronomická observatoř i rekonstrukce výměníku či úpravy serpentin u Bečova nad Teplou. Přihlášené stavby a projekty posuzovala odborná porota i laická veřejnost, přičemž veřejnost vybírala dle svého uvážení na internetu nejlepší stavbu, projekt a památku.

Cheb – Karlovarská krajská nemocnice a.s. – dokončení revitalizace areálu

Ceny poroty

Cheb – Karlovarská krajská nemocnice a.s. – dokončení revitalizace areálu

Přihlašovatel: Karlovarský kraj.

Stavebník: Karlovarský kraj

Architekt: PENTA PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Jaromír Homolka

Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Ing. Viktor Šlapal

Zhotovitel: METROSTAV a.s.

 

Karlovy Vary – Vřídelní kolonáda – oprava, II. etapa

Přihlašovatel: statutární město Karlovy Vary

Stavebník: statutární město Karlovy Vary

Architekt/projektant: Ing. arch. Jiři Janisch

Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

Plesná – přestavba bývalé textilní továrny

Projekty

Františkovy Lázně – Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici

Přihlašovatel: APRIS 3MP s.r.o.

Stavebník: Správa železnic, s.o.

Architekt/projektant: APRIS 3MP, s.r.o., Ing. arch. Miroslava Tylšová

 

Cena primátorky statutárního města Karlovy Vary

Karlovy Vary – Náplavka Ohře

Přihlašovatel: VIDEST s.r.o.

Stavebník: statutární město Karlovy Vary

Architekt: GEOprojectKV s.r.o., Petr Švorba

Projektant: GEOprojectKV s.r.o., Petr Švorba; studie: ARCHISPACE s.r.o., Ing. Michal Kasík, Ph.D.

Zhotovitel: VIDEST s.r.o.

 

Cena časopisu Stavebnictví

Sokolov – Transformace okolí jezera Medard

Přihlašovatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Stavebník: Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.

Architekt/projektant: A 8000 s.r.o., Ing. Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Martin Sedmák, Jakub Honzák, Marta Vranová, Bernadeta Szalalová, Diana Švec Billá

Karlovy Vary – Náplavka Ohře

Hlasování veřejnosti

V kategorii Stavby, projekty a památky získala od veřejnosti nejvíce hlasů stavba Karlovy Vary – Náplavka Ohře. U kategorie Zachráněné a zachraňované památky hlasovala veřejnost pro stavbu Pomezná – statek č. p. 1. V kategorii projekt veřejnost nejvíce zaujal Sokolov – Transformace okolí jezera Medard.

Projektant roku a Stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje

Projektantem roku Karlovarského kraje se stal Ing. Pavel Šlapa a Stavbyvedoucím roku Karlovarského kraje Ladislav Keller.

Osobnost stavitelství Karlovarského kraje

Titul obdržel za příkladnou celoživotní práci v oblasti investiční výstavby a profesní anga­žovanosti především v Karlovarském kraji Ing. Vladimír Kádě.

Zdroj: Ing. Anna Vlášková, manažerka, Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

Sokolov – Transformace okolí jezera Medard