Zpět na informační servis

Konference STATIKA STAVEB 2021 Plzeň

1. září 2021
Text redakce

Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Nově je do programu zařazena část věnovaná navrhování geotechnických konstrukcí. Do letošního programu jsou zařazeny i poznatky z účasti statiků na stavbách poškozených tornádem na jižní Moravě. Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a dozorováním staveb a zejména nosných konstrukcí.

Cíl konference
Cílem konference je výměna poznatků zaměřených na navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb a poukázání na dobré i špatné návrhové postupy a realizace.
 
Základní témata
■ Stav navrhování a zatížení konstrukcí v kontextu připravovaných změn norem po roce 2021
■ Stavby a tornádo – poznatky statiků z hodnocení stavu poškozených staveb, zajištění a návrhy organizace práce v místě, doporučení pro zděné stavby
■ Posuzování existujících železobetonových konstrukcí při přestavbách
■ Rizika při hlubinném zakládání v kontextu geotechnického průzkumu
■ Nutnost správně provedeného geologického průzkumu
 
Přihlášení na konferenci
Přihlášení na konferenci probíhá online na stránkách ČKAIT.
 
Termín konference
Termín konání je úterý 14. září 2021 od 9 do 17 hodin.
 
Místo konání konference
Místem konání konference bude Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň.
 
Program konference naleznete v pozvánce.
Výstřižek1