Zpět na informační servis

Inženýrský den ČKAIT 2022 - Energetická koncepce a hospodaření energiemi

27. září 2022
Text redakce

Letošní tradiční konference Inženýrský den ČKAIT má podtitul Energetická koncepce a hospodaření energiemi. Koná se v Brně, tentokrát v hotelu AVANTI.

Místo konání:
hotel AVANTI, Střední 61, Brno
 
Termín konání:
úterý 18. 10. 2022, 10:00–14:00 hod. – prezence od 9:30 hod.
 
PROGRAM:
9:30–10 hod.  prezence účastníků
10–11:50 hod.  dopolední blok:
  • Přivítání a úvodní slovo, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT
  • Řešení energetické krize z pohledu stavebního práva, Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování, ministerstvo pro místní rozvoj
  • Terciární vzdělávání v energetice, prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Centrum ČVUT UCEEB
  • Čekání na jadernou fúzi, prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Centrum ČVUT UCEEB

11:50–12:30 hod.  coffe break
12:30–14 hod.  odpolední blok:

  • Energetické využití odpadů, prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET
  • Využití fotovoltaiky v budovách – nové technologie a trendy, Ing. Petr Wolf, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Centrum ČVUT UCEEB

14–16 hod.  společenské posezení s občerstvením

V průběhu konference je počítáno s přestávkou na drobné občerstvení a společenským posezením s občerstvením po konci přednášek.
Poznámka: Program bude upřesněn.

Přihlášení na konferenci (konference je pořádána pouze prezenčně)
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 14. 10. 2022 v 9:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Konference je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena jedním bodem.

Organizace:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Ing. Dominika Mandíková
Administrace: Tony Nguyen, 30let@ckait.cz, tel.: 227 090 229