Zpět na stavby

Městská plavecká hala Louny

1. června 2022
Ing. arch. Filip Malý

Článek představuje stavbu nové plavecké haly v Lounech, která byla navržena na místě zbourané stávající budovy stejného účelu.

Autor:


Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, profesní zkušenosti získával např. na stáži v Rakousku u WSF Architekten, Graz. ­Aktuálně působí v architektonické kanceláři dkarchitekti, kde vede několik projektů, mezi něž patří například bytový a administrativní kampus s investici 1,8 mld. Kč, jehož výstavba započne v druhé polovině tohoto roku.

Nápad na postavení nové plavecké haly v Lounech dostal reálné obrysy v září roku 2016, kdy padlo rozhodnutí zastupitelstva města o demolici stávající plavecké haly a výstavbě nového objektu. Bylo vyzváno celkem pět architektonických kanceláří v soutěži o návrh, z nichž objednatel nakonec vybral brněnské studio dkarchitekti, s.r.o. Následný průběh projektových a realizačních prací byl relativně rychlý. V roce 2018 získal projekt stavební povolení a v polovině roku 2020 byla stavba dokončena s celkovou investicí 218,7 mil. Kč. Provoz pro veřejnost byl spuštěn v září téhož roku, tedy do nelehké doby zatížené pandemií koronaviru, kterou však nový bazén úspěšně přestál.

Urbanistické řešení

Umístění nové plavecké haly bylo zvoleno na pozemku o rozloze cca 7 800 m2 na místě původního a již technicky a provozně nevyhovujícího bazénu v Lounech u ulic Sportovní a Rakovnická.

Stavba se nachází v urbanisticky neuceleném prostředí, mezi rozdrobenou strukturou sportovních a výrobních hal a několika budov úřadů na jedné straně a nezastavěnou plochou hřbitova na straně druhé. Hmota stavby je proto navržena jako solitérní kompaktní box, avšak chytře reagující na svažité podmínky terénu, který klesá směrem na sever k centru města. Dvoupodlažní objekt bazénu tohoto výškového rozdílu využívá zaklesnutím do terénu a jeho střecha kopíruje úhel přilehlé komunikace. Na jižní stranu se budova zvyšuje a otevírá do zeleně. Tam se nachází hlavní vstup do přízemí haly. Směrem na sever je stavba naopak nižší a uzavřenější. Tudy je řešen příjezd pro automobily s parkováním a servisními vstupy pro zaměstnance i obsluhu technologie v suterénu. Usazení do terénu umožňuje vstup do obou podlaží bezbariérově.

Kompaktní hmota je doplněna o lokální dominantu v podobě toboganové věže, která nabídne originální výhledy na centrum města a krajinu Českého středohoří.

Architektonické řešení

Architektura budovy je snoubením utilitární hmoty a dynamiky stávajícího prostředí. Relativně prostý box zahalený do elegantního černého pláště jemně dekorovaného stříbrnými liniemi se na jižní straně otevírá návštěvníkům, zvedá čelo střechy do signifikantní špičky nad vstupem, která je umocněna zkosenými bočními stěnami. Celá jižní strana je kompletně transparentní díky celoprosklené sloupkopříčkové fasádě se zasklením až 6 m vysokými kusy skla. Ostře řezané tvary obálky jsou zjemněny touto zvlněnou fasádou inspirovanou křivkami pohybu vody a tektonickým tvarováním místní krajiny, která se stala předobrazem ztvárnění řady umělců, např. místních malířů Kamila Linharta, Vladislava Mirvalda nebo Zdeňka Sýkory. Prosklená stěna je rozhraním dvou světů, kontrastem vnitřního a vnějšího, které na sebe vzájemně reagují, a zvlnění fasády symbolizuje sílu působící z obou stran.

Předsazené čelo střechy je navrženo tak, aby v létě clonilo proti ostrému slunci a bránilo přehřívání bazénové haly a naopak propouštělo nízké zimní paprsky do interiéru a umožnilo solární zisky.

Hlavní funkční prvky stavby, tedy všechny bazény a vodní atrakce, jsou umístěny v úrovni podlaží s hlavním vstupem (1.NP), v části s převažující velkou světlou výškou. Provozní a hygienické zázemí je situováno v nižší části podlaží. Šatny pro návštěvníky, kompletní technologie a zázemí pro zaměstnance se nacházejí v suterénu. Vše se rozprostírá na celkové zastavěné ploše cca 1 600 m2.

Největší plavecký bazén – „pětadvacítka“ se šesti drahami – je umístěn ve zvýšené části plavecké haly s otevřeným výhledem na jižní stranu do vegetace a také do vstupní haly s recepcí. Kromě zapuštěných žebříků do líce stěny bazénu jsou mimo plaveckou dráhu usazeny schody pro pohodlný přístup do vody. V plavecké hale se také nachází hrátkový bazén s divokou řekou a průplav do venkovní celoročně otevřené vířivky s vyšší teplotou vody. Do hlavní (plavecké) haly také ústí 80 m dlouhý tobogan, jehož schodišťová věž zároveň poskytuje výhledy do okolí.

Ústředním prostorem nižší části přízemí (1.NP) je bar s vnitřním i venkovním posezením na balkoně vystupujícím ze severní fasády. Z prostoru baru lze vstoupit do samostatné části wellness s vnitřní organicky tvarovanou odpočívárnou. Po opuštění sauny je možné se zchladit ve venkovních ochlazovacích bazéncích na balkoně.

V suterénu stavby (1.PP) se nacházejí šatny pro veřejnost přístupné po dvojici jednoramenných schodišť. Bezbariérovost zajišťuje výtah. Nachází se tam i kompletní technologie a také zázemí zaměstnanců.

Konstrukční a materiálové řešení

Nosný systém celé stavby je postaven na kombinaci železobetonových stěn a ocelových sloupů v místech prosklené fasády, na kterých jsou vynášeny plnostěnné dřevěné lepené vazníky z lamelového smrkového dřeva o délce až 40 m, jež nesou střešní plášť. Každý vazník má zcela originální tvar řezaný na CNC stroji, a to z důvodu zakončení špičky. Ta se v každém místě předsazeného čela střechy mění ve zborcené ploše. Dřevěná nosná konstrukce střechy byla zvolena z důvodu vysoké odolnosti proti agre­sivnímu bazénovému prostředí. Betonová konstrukce je zejména v suterénu odhalena v surové podobě, nicméně je obohacena o strukturu obtištěné OSB desky, která nechala na stěnách jedinečnou texturu.

Vnější plný obal budovy je navržen jako zateplená provětrávaná fasáda s obkladem z černých hliníkových sendvičů lepených na podkladní kovový rošt. Vzhledem k atypickým kosým tvarům jednotlivých fasád a propsaným liniím z omega profilů byla většina desek řezána jako originální tvar. V řezu by ze sendvičového panelu prosvítala hrana, proto byla opatřena černým nátěrem pro kompaktní vzhled celé fasády.

Hlavní prosklená fasáda o ploše 360 m2 je navržena jako sloupkopříčkový samonosný systém z hliníkových profilů. Vzhledem k výšce až 6 m byly duté hliníkové sloupky vevnitř vyztuženy ocelovými profily, nicméně zachovaly si svůj subtilní charakter, který co nejméně narušuje plochu zasklení. Skleněná fasáda musela být kvůli možným průhybům střešní konstrukce kluzně oddilatována v nadpraží tvořeném atypicky tvarovaným příhradovým vazníkem. Ten byl vzhledem ke své složitosti montován a upravován přímo na místě stavby tak, aby dokonale pasoval na zvlněnou křivku fasády a zároveň na nakloněnou rovinu vazníků a střechy.

Střecha je jednoplášťová, svrchní vrstvu tvoří mechanicky kotvená PVC fólie s odvodem vody do atypicky tvarovaných za­atikových žlabů s vnitřními svody.

Interiér je obložen převážně modřínovými prkny, která tvoří obklad stěn a podhledů, v místě jižní fasády přecházejícími do exteriéru. Mezi prkny je mezera umožňující proudění vzduchu z technologie VZT, která je ukryta nad podhledem. Dřevo bylo zvoleno jednak z důvodu vysoké stability a odolnosti ve vlhkém prostředí a také jako teplý přírodní opozit plochám keramických obkladů v okolí bazénů. Dřevěné obklady interiéru doplňuje obklad z HPL kompakt desek, a to zejména v místech blízko vodních ploch, kde hrozí vyšší míra ostřiku vodou.

Technologie

Provoz bazénu je technologicky relativně složitý aparát, oproti ostatním typologiím se liší zejména systémem bazénové technologie se soustavou akumulačních nádrží, filtrování, ionizace, chlorování apod. Kompletní technologie se nachází přímo pod bazénovými konstrukcemi nebo v jejich těsné blízkosti a je tak snadno dostupná a revidovatelná v prostorách suterénu, který je z těchto důvodů mírně snížen.

Výměnu vzduchu zajišťuje dvojice vzduchotechnických jednotek umístěných v suterénu stavby, přívod vzduchu do haly je situován ve štěrbině podél celé prosklené fasády, odpadní vzduch je odváděn nad dřevěnými podhledy. Ohřev vody je řešen kogenerační jednotkou s doplňkovou plynovou kotelnou. Kogenerace je pro celoročně provozovaný bazén výhodné řešení, které zajistí částečnou nezávislost na elektrické energii, a vyrobené teplo se spotřebuje na ohřev velkého množství vody.

Koncepčně je bazén řešen tak, aby bylo zabráněno přehřívání bazénu v létě a zajištění solárních zisků v zimě, čímž dochází ke značným úsporám na chlazení i vytápění. Provoz bazénu je řízen pokladním systémem s provazbou mezi recepcí, barem, šatními skříňkami. Návštěvník nosí pouze náramek s virtuální peněženkou, kterým ovládá podle zvoleného tarifu řízené vstupy do samostatně zpoplatněných zón, odemyká svou šatní skříňku a objednává občerstvení na baru.

Provoz

Bazén je navržen pro celoroční provoz včetně venkovní vířivky. Hala s kapacitou až 120 osob nabídne různorodé služby od vaničkování miminek, plavání kojenců a batolat, plavecký výcvik pro žáky MŠ i ZŠ, kondiční plavání pro všechny věkové skupiny i bezbariérový vstup do bazénu až po možnost uspořádání plaveckých závodů podle pravidel FINA, jejichž technické a prostorové parametry bazén v Lounech splňuje.

Základní údaje o stavbě
Stavba: Městská plavecká hala Louny
Objednatel: město Louny
Architektonické řešení: dkarchitekti, s.r.o.
Návrh: dkarchitekti, s.r.o., Ing. arch. David Kudla, Ing. arch. Filip Malý, Ing. arch. Monika Fojtíková
Statické řešení: FEVIA s.r.o.
Generální dodavatel stavby: Metrostav a.s.
Doba realizace: 11/2018–06/2020
Náklady: 218,7 mil. Kč
Základní údaje o stavbě
Stavba: Městská plavecká hala Louny
Objednatel: město Louny
Architektonické řešení: dkarchitekti, s.r.o.
Návrh: dkarchitekti, s.r.o., Ing. arch. David Kudla, Ing. arch. Filip Malý, Ing. arch. Monika Fojtíková
Statické řešení: FEVIA s.r.o.
Generální dodavatel stavby: Metrostav a.s.
Doba realizace: 11/2018–06/2020
Náklady: 218,7 mil. Kč