Zpět na stavby

Multifunkční fotbalový stadion Hradec Králové

Nový stadion vyrostl na místě bývalého Všesportovního stadionu. Stavební práce byly zahájeny v březnu 2021 a na začátku srpna 2023 se na hrací ploše odehrálo první fotbalové utkání.


Celková kapacita stadionu činí 9 300 sedících diváků. Stadion byl certifikován a splňuje veškeré sportovní, technické a infrastrukturní požadavky dle podmínek UEFA pro kategorii 4. Tím je plně způsobilý pro pořádání soutěžních utkání nejvyšší fotbalové ligy, národních a mezinárodních pohárových soutěží včetně mezinárodních utkání na úrovni reprezentačních týmů. Pro statutární město Hradec Králové stavbu realizovalo sdružení firem STRABAG (vedoucí člen sdružení), Geosan Group a D&D Elektromont.

Architektonické řešení

Projekt byl na základě zadávacího řízení realizován metodou Design & Build a dle smluvních podmínek FIDIC. Pro spolupráci na vítězném návrhu a následnému projektu architektonického řešení byla oslovena hradecká architektonická kancelář Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. Její tým si primárně kladl za cíl navázat a respektovat tvarový a materiálový princip uspořádání fasádního pláště se zaoblenými nárožími, světelnými stožáry umělého osvětlení hrací plochy (ikonickými lízátky) a vysazenými terasami na obou koncích hlavní tribuny, včetně viditelných nosných ocelových konstrukcí zastřešení tribun. Fasádní plášť tvořený systémem prolamovaných ploch z tahokovu je řešen jako průběžný po celém obvodu stadionu. Vnitřní římsa střechy stadionu je sjednocena do jedné průběžné linie tak, aby stadion získal podobu arény. Na rozhraní dvou částí fasády (hlavní fasádní plášť z tahokovu a materiálově, strukturálně a barevně odlišná soklová část stavby v úrovni přízemí) je umístěn tenký horizontální obvodový prstenec ve zlatobéžové barvě.

Novostavba disponuje čtyřmi nadzemními podlažími. V 1. NP hlavní (západní) tribuny se nachází veškeré sportovně technické a provozní zázemí pro hráče a realizační týmy, provoz regenerace a fyzioterapie pro hráče, zázemí a pracovní prostory pro sdělovací prostředky. Ve věnci tribun jsou situovány divácké vstupy, pokladny, sociální zázemí a provozy občerstvení, ošetřovny pro diváky a tělocvičny, návrhem uvažované pro veřejnost. Ve 2. NP hlavní tribuny se nacházejí rozsáhlé prostory VIP návštěvníků s možností variabilního uspořádání a provoz pro přípravu výdeje občerstvení, otevřená venkovní terasa, dětský koutek a nezbytné technické a technologické prostory.

Ve 2. NP jižní části věnce tribun je k dispozici tělocvična se zázemím a dále pak 6 ubytovacích jednotek s vlastním sociálním zázemím. Východní část věnce tribun disponuje ve 2. NP krytou běžeckou dráhou. Ve 2. NP severní části věnce tribun jsou k dispozici kanceláře krajského fotbalového svazu a šatny mládeže FKHK, vč. sociálního zázemí. Ve 3. NP hlavní tribuny se nacházejí individuálně řešené Skyboxy s vlastní kapacitou míst k sezení na oddělených balkonech, vč. prostor pro občerstvení a kanceláře fotbalového klubu. Zázemí pro bezpečností složky, hlasatele, obsluhu velkoplošných obrazovek, vč. technického a technologického vybavení a obsluhu televizních kamery se nachází ve 4. NP. Dominantním doplňkovým prvkem, jenž rámuje objekt stadionu, je 600 m dlouhá dráha, na které je položen červený asfalt.

Digitalizace

Návrh nového multifunkčního stadionu byl zpracován ve 3D modelu. Model stavby spojuje stavební řešení s aktuálním stavem železobetonové konstrukce, ocelové konstrukce a hlavních inženýrských sítí s kontrolou výkazu výměr pro dodavatele stavby. Geodetické zaměření modelu terénu a zaměřování stavu stavby byly prováděny pomocí dronu s převodem do 3D modelu. Veškeré nosné prvky byly staticky posouzeny výpočtovým 3D modelem, díky kterému bylo možné celý návrh střešní konstrukce maximálně optimalizovat.

Pro spolupráci a sdílení informací mezi dodavatelem stavby a objednatelem byl používán Teamwork, BIM Cloud a BIM Server v rámci Archicadu a Trimble Connect jako cloudový nástroj CDE pro sdílení informací s investorem.

Osvětlovací stožáry – tzv. „lízátka“

Ikonické světelné stožáry umělého osvětlení hrací plochy z roku 1974, jedna z dominant města Hradce Králové ve tvaru lízátek, se staly organickou součástí také nové stavby. 55 m vysoké stožáry o hmotnosti 46 t byly demontovány, následně repasovány a umístěny zpět do nových pozic na vnější straně obvodu stadionu. V roce 2021 začaly demoliční práce starého stadionu a v polovině září 2021 demontovány všechny čtyři osvětlovací stožáry. Na základě stavebnětechnického průzkumu byly provedeny materiálové zkoušky, byl posouzen stav povrchových úprav, včetně odtrhové zkoušky nátěrů, vizuální kontrola všech svarů a NDK hlavních svarů atd. Při provedených kontrolách nebyly zjištěny závažné defekty a stav konstrukce stožárů byl klasifikován jako dobrý. Před zpětným vztyčením stožárů byly provedeny potřebné úpravy dříku včetně kotvení a vzpěr, dále hlavy „lízátek“ včetně obslužných plošin a přípravy pro nové typy svítidel. Byly doplněny nezbytné bezpečnostní prvky tak, aby obsluha osvětlovacích stožárů vyhovovala současným bezpečnostním požadavkům. Byla také doplněna nezbytná světelná technika a technologie splňující veškeré podmínky a požadavky organizace UEFA pro umělé osvětlení hrací plochy pro úroveň B. Následně po provedení těchto úprav byly stožáry osazeny do svých pozic.

Zajímavosti projektu

  • Oproti původnímu návrhu realizovat věnce tribun jako konstrukci prefabrikovanou, bylo v důsledku nedostupnosti a zdražení stavebních materiálů rozhodnuto realizovat je jako monolitickou železobetonovou konstrukci. Pro realizační tým to byla unikátní zkušenost, neboť realizovat takto objemově a plošně dimenzovanou šikmou monolitickou konstrukci není vůbec běžné.
  • Pro hrací plochu byla, i přes relativně napjatý harmonogram stavby, složitou koordinaci dokončovacích prací a komplikované klimatické podmínky, zvolena realizace trávníku formou výsevu, nikoli pokládka předpěstovaného travního koberce. Výsledkem pečlivé práce a péče ve vegetačním období byla certifikace travnaté hrací plochy a její zařazení do kategorie A – výborné top hřiště.
  • Výběr systému technického zařízení budov byl zaměřen na materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, tzv. EKODESIGN.
  • Objekt multifunkčního fotbalového stadionu je vybaven velkoplošnými LED obrazovkami s vysokým rozlišením, špičkovou audiotechnikou výkonového ozvučení, moderním zázemím pro televizní štáby, rozhlasové komentátory a novináře. Policie pak má k dispozici bezpečnostní kamerový systém disponující Full HD rozlišením, zcela pokrývající jednotlivé perimetry objektu stadionu a umožňující snímat, zaznamenávat a dále zpracovávat potřebná data v požadovaném čase a kvalitě.

Na projektu pracovaly i další projekční kanceláře. Zpracovatelem dokumentace pro provedení stavby byla projekční kancelář ARCHaPLAN. Statickou část železobetonové a ocelové konstrukce pak projektovala společnost SKÁLA & VÍT.

TEXT: Daniel Novotný, vedoucí projektu a technický vedoucí oblasti, STRABAG a.s.
FOTO: Štěpán Látal