Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 12/2023

V aktuálním čísle 12/2023 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

První zdicí robot je v provozu
První ostré nasazení českého zdicího robota na stavbu se uskutečnilo letos v říjnu v Šumperku, kde pomáhal s výstavbou nové části průmyslového závodu společnosti vyrábějící nástroje pro obrábění kovů. Kromě rychlosti, vytrvalosti a zpřesnění zdění řeší i dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných zedníků na stavbách.

Digitalizace a automatizace technologií a procesů při výrobě keramických obkladů
Digitalizace a automatizace výrobních technologií a procesů se napříč výrobou keramických obkladů prolínají. Využívají se např. informační systémy pro monitorování přípravy hmot, pro sledování údržby a skladů náhradních dílů, pro sledování mezioperační kontroly a kvality hotových výrobků, pro sběr dat o výkonech strojů a průběhu výroby či systém řídící interní logistiku.

Strategie rozvoje fotovoltaických elektráren na vodohospodářských objektech
Využití fotovoltaických systémů na vodohospodářských objektech je v současné době velmi aktuálním tématem. FVE lze instalovat na vodojemech, na střechách úpraven vody, čerpacích stanic, čistíren odpadních vod a dalších objektech v provozních areálech vodohospodářských společností. Vždy je třeba kvalitní návrh a zkušenosti s provozováním těchto systémů.

Rekonstrukce historického pivovaru v Českém Krumlově
Čtyři památkově chráněné budovy v Českém Krumlově prošly pod dohledem památkářů rekonstrukcí. Předmětem stavebních úprav byl renesanční palác Anny z Rogendorfu vybudovaný v roce 1547 přestavbou starších gotických domů, Varna – původní Rožmberská zbrojnice z roku 1596, Sladovna s hvozdem vybudovaná v roce 1882 a Návštěvnické centrum – neogotická přístavba z 19. století k původní Rožmberské zbrojnici.

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 13. února 2024.