Ing. arch. Filip Malý

Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, profesní zkušenosti získával např. na stáži v Rakousku u WSF Architekten, Graz. ­Aktuálně působí v architektonické kanceláři dkarchitekti, kde vede několik projektů, mezi něž patří například bytový a administrativní kampus s investici 1,8 mld. Kč, jehož výstavba započne v druhé polovině tohoto roku.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 07:25
Tracy is unable to log error.