Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 05/2022

V čísle 5/2022 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

Nová plavecká hala v Lounech
Nově postavená plavecká hala v Lounech má kapacitu 120 osob. Bazén je určen pro celoroční provoz včetně venkovní vířivky. Hala bude nabízet celou řadu služeb pro všechny věkové skupiny včetně bezbariérového přístupu do bazénu až po možnost pořádání plaveckých závodů podle pravidel FINA, jejichž technické a prostorové parametry bazén splňuje.
(foto: archiv dkarchitekti, s.r.o.)

Lodní výtah na vodním díle Orlík
Vodní dílo Orlík dostane ke svým šedesátým narozeninám nový lodní výtah pro sportovní plavbu. Modernizace umožní průjezd širšímu spektru lodí za stávajících podmínek. Lodní výtah je v České republice unikátním dílem – přesahuje výšku 70 m a dokáže sportovní lodě přepravit z jedné strany přehrady na druhou během 20 minut po téměř 300 m dlouhé dráze.
(foto: Metrostav a.s., divize 6)

Zabezpečení vodního díla Orlík před účinky velkých vod
Příprava tohoto strategického projektu začala povodní v roce 2002. Bylo vypracováno čtrnáct variant různých technických řešení. Jako optimální varianta byla vybrána realizace doplňkového bezpečnostního přelivu se třemi poli chráněnými segmentovými vraty. Detailní model stavby (BIM) umožnil přesnou koordinaci prostorového uspořádání konstrukcí a technologických částí projektu.
(foto: Metrostav a.s., divize 6)

Obnova středověké strážní věže zámku Vranov nad Dyjí
Cílem obnovy a konzervace středověké strážní věže bylo především prodloužit životnost památkově chráněného objektu a zachránit a konzervovat všechny dochované historické prvky a konstrukce, včetně zbytků původních povrchových úprav zdí. Osazením chybějících nebo nahrazením poškozených schodišť, stropů a podlahových konstrukcí byla poprvé v historii stavby zpřístupněna věž s vyhlídkou.
(foto: Ladislav Bezděk, arch. Miloslav Hanzl)

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 8. června 2022.