Zpět na stavby

Územní studie jezera Medard

Ukončení těžby hnědého uhlí a následná rekultivace v bývalém povrchovém lomu Medard-Libík u Sokolova vyvolala diskusi o způsobu a procesu budoucího využití území. Záměrem rozvoje je kromě nového funkčního využití zrekultivovaných ploch také vytvoření nové identity území a posílení společensko-hospodářských aspektů.