Ing. Gabriela Mezková

Vystudovala Fakultu chemického inženýrství VŠCHT v Praze, obor procesní inženýrství, následně zaměření na energetiku. V Sokolovské uhelné pracuje od roku 2012. Na projektu rozvoje lokality ­Medard se podílí od samého počátku a spoluvytvářela zadání územní studie, administrovala výběrové řízení na zpracovatele územní studie a koordinovala projektové práce ze strany stavebníka.


Nejnovější články autora