A8000 s.r.o.

Ateliér A8000 pod vedením Ing. arch. Martina Krupauera a Ing. arch. Pavla Kvintuse patří více než tři dekády mezi přední česká architektonická studia. Tým zkušených architektů a inženýrů se specializuje na projekty náročné svým rozsahem i složitostí v České republice, ale i mimo ni. Ateliér také dlouhodobě spolupracuje se zahraničními studii a poskytuje jim koordinaci v roli lokálních architektů.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 14:44
Tracy is unable to log error.