Zpět na informační servis

Tendenční výklad statistik a předražené stavební práce

18. února 2011
Text redakce

Pro novináře bylo vždy vítané téma navážet se do stavbařů. ?Zneužívají veřejné zakázky, předražují stavby, okrádají státní rozpočet. Když stát nemůže sypat plnými hrstmi, brečí, že nemají práci, že budou ekonomicky zruinováni.? V poslední době se z tohoto novinářského folklóru stal také politický apel. A kdyby náhodou tomu někdo nechtěl uvěřit, jsou připraveny důkazy, o kterých nelze ani na chvíli zapochybovat, pocházejí totiž z dílny renomovaných odborníků, opírají se o statistické údaje - a ty nelžou.

Statistika - věc ošidná
Statistika se však dá číst podle potřeby zájmových skupin, mimo kontext s ostatními údaji, může nabízet porovnání neporovnatelného anebo, a to není řídký případ, používá ji ten, kdo v ní neumí číst, protože jí nerozumí. Každopádně se pak šíří nepravda. A víme, že i ta nepravda, je-li stokrát opakovaná…
Nezpochybnitelný důkaz o tom, že ceny stavebních prací v naší republice jsou ve srovnání s průměrem Evropské unie na velmi nízké úrovni, dokládá Závěrečná zpráva Národní ekonomické rady vlády NERV ze září 2009 v tabulce na straně 37 této zprávy. Uvedené hodnoty vycházejí z průkazných údajů, které uvádí Evropský statistický úřad EUROSTAT. Čísla v ní vyjadřují porovnání cen stavebních prací v jednotlivých zemích k průměru EU za stavby celkem a z toho za obytné budovy a inženýrské stavby. V posledním sloupci je vzájemný poměr hodnot za inženýrské stavby a obytné budovy. Poměrové ukazatele cenových úrovní ve stavebnictví, zdroj: Závěrečná zpráva NERV - září 2009, str. 37

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011).