Zpět na informační servis

22. března – Světový den vody

5. května 2023
Text redakce

Mottem letošního Světového dne vody byl „Accelerating Change“, které lze přeložit jako „Urychlení změny“. Heslo OSN, která Světový den vody každoročně vyhlašuje, směřuje hlavně k situaci v rozvojových zemích, kde obrovský počet obyvatel čelí nedostatku vody a kde je urychlení změny k lepšímu životné důležité. Týká se však i zemí žijících ve vodním blahobytu, jako je ČR, protože takový stav nemusí trvat navždy.

„Stávající zdroje vody jsou u nás zatím ve většině regionů dostačující, ale scénáře vývoje změny klimatu jasně říkají, že se tato situace bude dramaticky měnit, zejména v oblastech s častým výskytem sucha. I proto máme vládou schválenou Koncepci na ochranu před následky sucha pro území ČR, která kromě jiného navrhuje komplex opatření, jimiž můžeme nepříznivé důsledky sucha a nedostatku vody zmírnit nebo dokonce eliminovat,“ říká ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Podle náměstkyně ministra životního prostředí Evy Volfové má ČR k dispozici ve stávajícím období operačního programu Životní prostředí do roku 2027 celkem 70 mld. Kč. Podle Svazu vodního hospodářství ČR, z.s. (SVH ČR), a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR), zůstává nejvyšším veřejným zájmem na úseku vodního hospodářství zajistit dostatečné zdroje vody jak pro zásobování obyvatel pitnou vodou, tak i pro klíčové ekonomické sektory. „Vodohospodáři sdružení v SOVAK ČR, SVH ČR a CzWA již v roce 2021 přijali Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 2021–2030, který přesně definuje potřeby oboru na příštích deset let,“ dodává k tomu ředitel a člen představenstva ­SOVAK ČR Vilém Žák.

Zdroj:
Ministerstvo životního prostředí