Zpět na informační servis

Dominance Číny a elektromobily

12. června 2023
Text redakce

Noah Smith, americký ekonom, blogger, novinář a komentátor ekonomických témat a současného dění, si klade otázku, která odvětví ovládne Čína. Lze jí přeformulovat také takto: Která odvětví se nepodaří ovládnout Evropě a USA?

Odpověď nevyznívá příliš povzbudivě pro český automobilový průmysl. Čína je velmi silná v několika oblastech. Za prvé, jde o nové technologie, které jsou původně „niche“ (tzn. představují úzký segment trhu). Obecně známým faktem je, že zavedené firmy mají tendenci niche ignorovat. A ta se občas stane široce přijatou technologií. Výhodu má ten, kdo do niche investoval. Příklady z minulosti: Microsoft se koncentroval na desktopové produkty a ignoroval vyhledávání (Google vyhledávač). Google se zaměřil na své příjmy z reklamy za vyhledávání a AI podcenil (Microsoft Bing). Japonsko díky pokroku v CNC strojích vytlačilo americké firmy. Číně se naopak (a navzdory vysokým investicím) nedaří tolik v oblastech, kde lze pokrok popsat jako princip sněhové koule, tj. kdy je třeba navazovat na dlouhou sérii zkušeností a úspěchů tzv. udržitelnými inovacemi („sustaining innovation“): například čipy, leteckými motory apod.

Za druhé, velkou výhodou Číny je rozsah a škálovatelnost – kvantita má svou kvalitu. Čína proto dominuje v primárním průmyslu a jednoduchých odvětvích, které vyžadují obrovské vstupy k dosažení zisku – například při zpracování materiálů či výrobě hnojiv. Často se má za to, že hlavní výhodou Číny je levná pracovní síla. Ještě v roce 2000 byly čínské mzdy ve zpracovatelském průmyslu na 4 % úrovně Německa. Nicméně od té doby vystoupaly na 27 % německé úrovně. Pokud by záleželo jen na pracovních nákladech, je třeba jít „k sousedovi“: v Indii jsou mzdové náklady totiž na 12 % Německa. Pro srovnání: v ČR je to 39 %. Jinými slovy, čínské mzdy se už dostaly téměř na 80 % českých mezd v průmyslu. Znamená to, že extrémně levná pracovní síla už není hlavní výhodou Číny, v Asii najdete výrazně levnější. Za třetí, Čína je dobrá v inženýrských inovacích. Nabízí armádu inženýrů. Díky škálování dokáže zvládat neustálé inovace. Velmi výrazně pokročila v robotizaci zpracovatelského průmyslu – v roce 2021 měla cca 2×více robotů na zaměstnance než my. Čína je tedy skvělá v nových technologiích, které začínaly jako niche (tzn. získala náskok), v oblastech náročných na obrovské množství vstupů (materiální, lidské) a tam, kde se sčítá spousta malých inovací.Jak uvádí Noah Smith, v případě elektro­aut se tyto tři výhody kombinují. Baterie byly niche technologií, kde Čína získala dominanci. Evropa a USA jsou pozadu. Výroba je náročná, ale není to žádná „raketová věda“. Důležitý je rozsah a neustále zlepšování. V loňském roce vývozy aut z Číny poprvé překonaly vývozy aut z Německa.