Zpět na informační servis

Stavby Karlovarského kraje

22. srpna 2022
Text redakce

Do letošního 21. ročníku o nejlepší stavby a projekty Karlovarského kraje, vyhlášeného Regionálním stavebním sdružením Karlovy Vary v rámci Dnů stavitelství a architektury, se přihlásilo celkem 24 staveb a deset projektů.

Nejlepší stavby a projekty byly vyhlášeny na slavnostním večeru v Galerii umění v Karlových Varech 16. června 2022. Letos byly přihlášeny do soutěže realizace staveb i projekty a architektonické studie. Přehlídka i soutěž byla rozdělena na dvě části – realizace a projekty, což zvyšuje zájem o soutěž.
Přihlášené stavby a projekty posuzovala odborná porota i laická veřejnost, přičemž veřejnost vybírala dle svého uvážení na internetu nejlepší stavbu, projekt a památku.

Realizace staveb

1. místo: Loket – Městská dvorana

Přihlašovatel: město Loket
Stavebník: město Loket
Návrh: NEUPROJEKT – projekční kancelář, Ing. Petr Podlipský
Zhotovitel: ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Josef Bartyzal

Na 2. místě se umístil Bečov nad Teplou – rekonstrukce Pluhovských domů (sem byl po dokončení stavby přemístěn relikviář svatého Maura). Na 3. místě je Mlýnská kolonáda v Karlových Varech a její dílčí úpravy. Čestné uznání získal Boží Dar – obslužný areál Skiareál Hranice a Domov seniorů v Karlových Varech.

Projekty a studie

1. místo: Karlovy Vary – Divadelní korzo

Přihlašovatel: Kancelář architektury města Karlovy Vary
Stavebník: statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města
Návrh: Ing. arch. Jan Lebl, Ing. Daniela Volná, Bc. Emilie Rážová, doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D., Ing. Květoslav Syrový

Na 2. místě je Boží Dar – rekonstrukce ­areálu bývalé celnice na muzeum Krušnohoří a na 3. místě projekt Abertamy – Dům sedmnácti bylin, který získal i nejvíce bodů od veřejnosti. Čestné uznání obdržel – ­Ostrov – studie 4pruhové uspořádání komunikace I/13 Ostrov – Smilov.

Cena hejtmana Karlovarského kraje

Bečov nad Teplou – rekonstrukce Pluhovských domů

Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Stavebník: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury, NPÚ ÚPS v Praze – SHZ Bečov, Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán
Návrh: TŠ Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Šantavý
Zhotovitel: Metrostav a.s., Ing. Petr Čermoch, MBA

Cena primátorky statutárního města Karlovy Vary

Domov seniorů Karlovy Vary

Přihlašovatel: KVDS s.r.o.
Stavebník: KVDS s.r.o., Jakub Erben
Architekt: Livingstav s.r.o., Jan Snášel
Návrh: Rota Group s.r.o., Josef Jambora
Zhotovitel: Welkin stavební s.r.o., Michal Weinreb

Cena časopisu Stavebnictví

Karlovy Vary – obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři

Přihlašovatel/stavebník: statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Architektonický návrh: Sagasta s.r.o., Ing. Vít Hoznour
Návrh: Sagasta s.r.o., Ing. Vít Hoznour
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. – Michal Sakař

Hlasování veřejnosti

Od veřejnosti získala nejvíce hlasů stavba Bečov nad Teplou – rekonstrukce Pluhovských domů a dále Dům Zlatý jelen v Karlových Varech v kategorii Zachráněné a zachraňované památky.

Osobnosti

Projektantem roku Karlovarského kraje je Ing. Jiří Kovařík. Cena se uděluje za dlouhodobé vynikající výsledky při projektování a posuzování staveb, zejména v Karlovarském kraji.
Stavbyvedoucím roku Karlovarského kraje se stal Jan Kubeš, za dlouhodobé úspěšné a kvalitní řízení staveb, zejména v Karlovarském kraji.
Osobností stavitelství Karlovarského ­kraje je Ing. Jan Procházka. Oceněn byl za celoživotní dílo v oblasti mostního a dopravního stavitelství v Karlovarském kraji i v rámci ČR, za vysokou profesionalitu a odbornost s přihlédnutím k vysokým morálním vlastnostem a etickým hodnotám.
Všechny stavby a projekty pro rok 2022 byly graficky zpracovány, doplněny o videa a záběry z dronu a jsou vystaveny na webových stránkách www.stavbykarlovarska.cz. Na stránkách jsou rovněž všechny výsledky soutěže z předchozích let. Celkem bylo již zveřejněno a veřejnosti představeno 593 nových a někdy i méně známých realizací staveb a projektů. 

Ing. Anna Vlášková
manažerka, Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 14:17
Tracy is unable to log error.