Zpět na informační servis

Stavby Karlovarského kraje

22. srpna 2022
Text redakce

Do letošního 21. ročníku o nejlepší stavby a projekty Karlovarského kraje, vyhlášeného Regionálním stavebním sdružením Karlovy Vary v rámci Dnů stavitelství a architektury, se přihlásilo celkem 24 staveb a deset projektů.

Nejlepší stavby a projekty byly vyhlášeny na slavnostním večeru v Galerii umění v Karlových Varech 16. června 2022. Letos byly přihlášeny do soutěže realizace staveb i projekty a architektonické studie. Přehlídka i soutěž byla rozdělena na dvě části – realizace a projekty, což zvyšuje zájem o soutěž.
Přihlášené stavby a projekty posuzovala odborná porota i laická veřejnost, přičemž veřejnost vybírala dle svého uvážení na internetu nejlepší stavbu, projekt a památku.

Realizace staveb

1. místo: Loket – Městská dvorana

Přihlašovatel: město Loket
Stavebník: město Loket
Návrh: NEUPROJEKT – projekční kancelář, Ing. Petr Podlipský
Zhotovitel: ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Josef Bartyzal

Na 2. místě se umístil Bečov nad Teplou – rekonstrukce Pluhovských domů (sem byl po dokončení stavby přemístěn relikviář svatého Maura). Na 3. místě je Mlýnská kolonáda v Karlových Varech a její dílčí úpravy. Čestné uznání získal Boží Dar – obslužný areál Skiareál Hranice a Domov seniorů v Karlových Varech.

Projekty a studie

1. místo: Karlovy Vary – Divadelní korzo

Přihlašovatel: Kancelář architektury města Karlovy Vary
Stavebník: statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města
Návrh: Ing. arch. Jan Lebl, Ing. Daniela Volná, Bc. Emilie Rážová, doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D., Ing. Květoslav Syrový

Na 2. místě je Boží Dar – rekonstrukce ­areálu bývalé celnice na muzeum Krušnohoří a na 3. místě projekt Abertamy – Dům sedmnácti bylin, který získal i nejvíce bodů od veřejnosti. Čestné uznání obdržel – ­Ostrov – studie 4pruhové uspořádání komunikace I/13 Ostrov – Smilov.

Cena hejtmana Karlovarského kraje

Bečov nad Teplou – rekonstrukce Pluhovských domů

Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Stavebník: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury, NPÚ ÚPS v Praze – SHZ Bečov, Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán
Návrh: TŠ Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Šantavý
Zhotovitel: Metrostav a.s., Ing. Petr Čermoch, MBA

Cena primátorky statutárního města Karlovy Vary

Domov seniorů Karlovy Vary

Přihlašovatel: KVDS s.r.o.
Stavebník: KVDS s.r.o., Jakub Erben
Architekt: Livingstav s.r.o., Jan Snášel
Návrh: Rota Group s.r.o., Josef Jambora
Zhotovitel: Welkin stavební s.r.o., Michal Weinreb

Cena časopisu Stavebnictví

Karlovy Vary – obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři

Přihlašovatel/stavebník: statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Architektonický návrh: Sagasta s.r.o., Ing. Vít Hoznour
Návrh: Sagasta s.r.o., Ing. Vít Hoznour
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. – Michal Sakař

Hlasování veřejnosti

Od veřejnosti získala nejvíce hlasů stavba Bečov nad Teplou – rekonstrukce Pluhovských domů a dále Dům Zlatý jelen v Karlových Varech v kategorii Zachráněné a zachraňované památky.

Osobnosti

Projektantem roku Karlovarského kraje je Ing. Jiří Kovařík. Cena se uděluje za dlouhodobé vynikající výsledky při projektování a posuzování staveb, zejména v Karlovarském kraji.
Stavbyvedoucím roku Karlovarského kraje se stal Jan Kubeš, za dlouhodobé úspěšné a kvalitní řízení staveb, zejména v Karlovarském kraji.
Osobností stavitelství Karlovarského ­kraje je Ing. Jan Procházka. Oceněn byl za celoživotní dílo v oblasti mostního a dopravního stavitelství v Karlovarském kraji i v rámci ČR, za vysokou profesionalitu a odbornost s přihlédnutím k vysokým morálním vlastnostem a etickým hodnotám.
Všechny stavby a projekty pro rok 2022 byly graficky zpracovány, doplněny o videa a záběry z dronu a jsou vystaveny na webových stránkách www.stavbykarlovarska.cz. Na stránkách jsou rovněž všechny výsledky soutěže z předchozích let. Celkem bylo již zveřejněno a veřejnosti představeno 593 nových a někdy i méně známých realizací staveb a projektů. 

Ing. Anna Vlášková
manažerka, Regionální stavební sdružení Karlovy Vary