Zpět na informační servis

20. ročník soutěže Stavba roku Zlínského kraje

22. srpna 2022
Text redakce

Do jubilejního ročníku se přihlásilo 809 staveb, odborná komise jich letos hodnotila 47, což je o tři více než v minulý rok. Nejvyšším oceněním je Cena GRAND PRIX arch. Pavla Nováka, letos byla udělena teprve poosmé. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 16. června na zámku v Holešově.

Vyhlašovateli soutěže jsou krajská společnost Svazu podnikatelů ve stavebnictví a České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Akce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.
„Letošní jubilejní 20. ročník soutěže Stavba roku byl úspěšný. Dokladem je přihlášení vysokého počtu staveb, byly obsazeny všechny kategorie, udělena spousta ocenění stavbám, které si to plně zasloužily. Porota hodnotila jak stavby velkého rozsahu, tak menší investice, jejich provedení, interiéry technologie, ale také úpravy veřejných prostranství. Naši stavbaři se dokáží uplatnit nejen v našem regionu, po celé republice, ale i za hranicemi. V tomto ročníku jsme měli mimo jiné možnost vidět špičkově odvedené řemeslo. Bylo to především patrné na významných památkově chráněných objektech,“ řekla Dagmar Nová, předsedkyně odborné poroty.

Cena GRAND PRIX arch. Pavla Nováka

Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra UTB Zlín

Architektonickou studii zpracoval kolektiv vedený prof. Ing. arch. Evou Jiřičnou. Je charakteristické jak pro autory, tak pro investora, že při realizaci byly kladeny vysoké nároky na architektonický a estetický vzhled nových konstrukcí i prvků a stejně tak na funkčnost a životnost nově instalovaných zařízení a interiérového vybavení. To vše při pečlivém výběru kvalitních materiálů, promyšlené barevnosti a špičkovém provedení náročných stavebních a interiérových detailů.

Cena hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše

Rekonstrukce a oprava střechy zámku ZOO Lešná, Zlín

Zámek Lešná je jedním z nejmladších šlechtických sídel u nás. Jeho výstavba byla dokončena na konci 19. stol. V šedesátých letech minulého století byla provedená necitlivá oprava střechy, kdy ve velké míře zmizely zdobné ornamenty. Ty byly navráceny při náročné rekonstrukci kvůli atypickým střešním tvarovkám anebo kriticky ohroženým druhům netopýra či vrápence, které sídlí právě v prostorách krovu zámku. „Samotná střecha zámku je velmi členitá, vyžadovala maximální důraz na detail a kvalitu. Přístup ke všem místům, jako jsou úžlabí či věžičky, stál obrovské stavbařské nasazení a výsledek díky tomu stojí za to,“ říká hejtman Radim Holiš.

Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu

Vývojové inovační centrum modularity ve Vizovicích

V oceněné stavbě spatřuje ministerstvo jeden z trendů dnešní moderní architektury a stavebnictví, tedy modulární stavbu, kterou pro svoje potřeby vybudovala společnost KOMA Modular. Při realizaci stavby byly využity typové moduly v kombinaci s atypickými komponenty, což posunulo modulární stavbu zase o kousek vpřed a napomohlo oprostit se od pravoúhlých stereotypů současných modulárních objektů.

Cena novinářů

Mateřská školka v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně

Krajská nemocnice postavila přednostně pro své zaměstnance mateřskou školku s kapacitou 56 dětí. MŠ tvoří dvě části výškově, proporčně a materiálově odlišné. Fasádám dominuje cihelný pásek doplněný dřevěným obkladem. Již z dálky působí jednopodlažní objekt neotřele, zajímavě a hravě. K pobytu láká děti i venkovní část s terasami navazujícími na vnitřní prostory a zahrada se spoustou herních prvků. Konstrukce stavby je klasická, plochá střecha je porostlá zelení.
Odborná komise rozhodovala o udělení cen v sedmi kategoriích. Hlavní cenu mezi stavbami občanské vybavenosti získala Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích. V kategorii domy pro bydlení vyhrála Rezidence Bartoška Zlín, mezi rodinnými domy si prvenství vydobyl Rodinný dům v Janové. U průmyslových a zemědělských staveb dostala hlavní cenu Nová hala FLATBED v Jablůnce. Mezi dopravními, inženýrskými a ekologickými stavbami exceloval Jihovýchodní obchvat Otrokovic na D55. V kategorii realizace rozvojových projektů města obcí bylo nejlépe hodnoceno Městské koupaliště Bojkovice. U staveb realizovaných mimo území kraje se nejlépe umístila Oprava zámku ve Vranově nad Dyjí. 

TEXT: Jana Bubeníková, redakce

GRAFICKÉ PODKLADY: SPS