Zpět na informační servis

Stavba roku Kraje Vysočina 2021 má své vítěze

21. června 2022
Text redakce

Obvodní oddělení policie, fotbalové kabiny a kolejové úpravy železniční stanice byly ohodnoceny titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2021.

Do jubilejní dvacáté přehlídky stavebních realizací, kterou pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina, jehož hejtman Vítězslav Schrek měl nad soutěží záštitu, se přihlásilo šestnáct novostaveb a rekonstrukcí.

Podle odborné komise je obvodní oddělení Policie ČR ve Velkém Meziříčí velice moderní administrativní budovou s kvalitním dispozičně-provozním řešením. Zdařilá rekonstrukce kolejí u  železniční stanice ve Žďáře nad Sázavou nyní umožňuje zvýšení traťové rychlosti. Fotbalové kabiny účastníka III. třídy okresního přeboru se vymykají široko daleko a tak vedle odborného titulu Stavba roku byla stavba na základě sms hlasování čtenářů dekorována i Cenou veřejnosti.

V rámci individuálních cen fotbalové kabiny v Sobíňově získaly ještě Cenu hejtmana. Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě se ve svém hodnocení shodly a svoji cenu udělily opravě technické památky, větrnému mlýnu v Třebíči.   

Během 20 let se soutěže účastnilo 398 realizací, bylo uděleno 86 titulů Stavba roku a 97 Čestných uznání.   

Letošní ročník, jehož výsledky jsme 13. června vyhlašovali v Komunitním centru v Pacově, účastníka předcházejícího ročníku a držitele Čestného uznání, podpořila z pozice generálního partnera společnost Leube Beton a Českomoravský štěrk z pozice hlavního partnera.

ODBORNÁ OCENĚNÍ

Kategorie: Stavby občanské

 • Novostavba budovy obvodního oddělení Policie ČR Velké Meziříčí
  titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2021
  za kvalitní architekturu a dispozičně-provozní řešení.
 • Rekonstrukce historických domů U Mincovny v Jihlavě
  Čestné uznání
  za dokonale provedenou rekonstrukci podporující nový účel budovy.
 • Centrum Mikádo, Humpolec
  Čestné uznání
  za přínosné rozšíření prostorů pro celospolečenské aktivity města.
 • Lesovna Pacov
  Čestné uznání
  za optimální řešení areálu v příznivém kontextu s krajinou.

Kategorie: Stavby pro sport

 • Stavební úpravy a přestavba fotbalových kabin Sobíňov
  titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2021
  za neotřelé pojetí zázemí pro sportovní aktivity v obci
 • Letní stadion Chotěboř – novostavba a rekonstrukce zázemí a rekonstrukce antukových dvorců
  Čestné uznání
  za posílení podmínek pro sportovní vyžití občanů města.

Kategorie: Stavby výrobní a dopravní

 • Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou
  titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2021 za kvalitní a technicky náročné provedení úseku rychlostní tratě.
 • Novostavba výrobní a skladové haly společnosti Wera Werk s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
  Čestné uznání
  za realizaci průmyslového objektu s funkční dispozicí.

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ

 • Cena veřejnosti – Stavba roku Kraje Vysočina 2021  (titul udělen na základě sms hlasování)
  Stavební úpravy a přestavba fotbalových kabin Sobíňov
 • Cena hejtmana Kraje Vysočina
  Stavební úpravy a přestavba fotbalových kabin Sobíňov
 • Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  Větrný mlýn, Třebíč, Borovina, Dvorského 190/35
 • Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
  Větrný mlýn, Třebíč, Borovina, Dvorského 190/35

Přehled účastníků a další informace o stavbách jsou k dispozici na www.stavbavysociny.cz

Stavební úpravy a přestavba fotbalových kabin Sobíňov
Stavební úpravy a přestavba fotbalových kabin Sobíňov
Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou
Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou