Zpět na informační servis

Reakce: Posudek expertů k II. etapě Opravy Karlova mostu - minoritní votum architekta Jiřího Mergera

8. června 2010
Text redakce

Na jednáních skupiny expertů, která pod patronací Stavební fakulty ČVUT zpracovala posudek Opravy Karlova mostu, jsem ve spolupráci s architektem Miroslavem Cikánem zastupoval Českou komoru architektů. Práce skupiny jsme se aktivně účastnili a vznesli svá stanoviska k závažným projednávaným částem opravy mostu.

Vzhledem k tomu, že některé připomínky nebyly zahrnuty do závěrečného Souhrnu názorů a také vzhledem k některým formulacím v Úvodu, který byl formulován bez mé účasti a ve kterém je uvedeno, že práce jsou realizovány ve velmi dobré kvalitě, jsem výsledný dokument nepodepsal. S tím, že práce jsou prováděny kvalitně, souhlasím pouze částečně, ale k některým provedeným pracím mám vážné připomínky. Jelikož podpisy řešitelů posudku byly v časopise Stavebnictví publikovány v dosti nevýrazné grafické podobě a méně pozorný čtenář snadno přehlédl, že můj podpis chybí, chci tuto skutečnost připomenout.

Naše hlavní připomínky k II. etapě opravy Karlova mostu byly stručně vyjádřeno takto:

  • Kamenické práce prováděla firma, která nemá zkušenosti s rekonstrukcemi památkových objektů takovéhoto významu. Byly prováděny bez účasti restaurátorů.
  • Problematický výběr malt od firmy MAPEI. Vybraná pojiva mají vysokou pevnost a mohou být příčinou vzniku trhlin v kamenných blocích zábradlí. Složení těchto malt je výrobním patentem výrobce a není známé. Při dalších opravách v budoucnosti nebude tedy na co navazovat a přizpůsobit se.
  • Stavebně historický průzkum nebyl proveden v souladu s metodikou NPÚ.
  • Aplikace současných norem na statické zajištění mostu, která vedla k navržení nadměrného počtu nových dilatačních spár a k jejich zcela nevhodnému provedení vzhledem k historické hodnotě mostu (trvale pružný polyuretan).
  • Zásadní připomínkou z pohledu člena ČKA byla neúčast zkušeného autorizovaného architekta, jako stálého člena projektového týmu, i v celém průběhu oprav mostu. Požadavek na účast autorizovaného architekta byl vznesen již ve stanovisku Národního památkového ústavu a nebyl důsledně v průběhu projektových prací i stavby dodržován.

Ing. arch. Jiří Merger

Posudek expertů k II. etapě Opravy Karlova mostu Úvod k Souhrnu názorů na II. etapu opravy Karlova mostu

Souhrn názorů na II. etapu Opravy Karlova mostu - 1. díl

Souhrn názorů na II. etapu Opravy Karlova mostu - 2. díl

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 15:16
Tracy is unable to log error.