Zpět na stavby

Podzámčí ve Fulneku

26. září 2022
PR článek

Zámek ve Fulneku, významná dominanta viditelná na vzdálenost mnoha kilometrů, patří mezi památkově chráněné objekty. Před několika lety chátrající památku zakoupil soukromý investor a rozhodl se pro rozsáhlou rekonstrukci. Na obnově této významné památky se podílela i společnost LB Cemix, s. r. o., na zámku bylo totiž použito přes 1 500 m2 nové štukové fasády.


Zámek Fulnek, zbudovaný na místě bývalého gotického hradu z přelomu 13. a 14. sto­letí, stojí na vysokém ostrohu nad Husím potokem. Svoji konečnou podobu získal až počátkem 19. století. Soukromý investor se rozhodl vdechnout zámku nový život a zahájil rozsáhlou rekonstrukci. Zámek v současné době slouží jako časté místo pro pořádání svateb a v budoucnu se v jedné jeho části otevře luxusní hotel.

Jako první byla rekonstruována hlavní budova tzv. Horního zámku. Dlouhé budovy, které tvoří podzámčí, se dostaly na řadu až v roce 2021. Na rekonstrukci fasády bylo použito velké množství materiálů od společnosti Cemix: Pro přípravu podkladu 2000 CEMENTOVÝ POSTŘIK, na který byla nanesena 2050 JEDNOVRSTVÁ LEHČENÁ OMÍTKA, pod štukovou vrstvu byla použita 2613 ZÁKLADNÍ PENETRACE, na ni byl již aplikován 2710 FLEXI ŠTUK. Ten byl dále napuštěn 2612 PENETRACÍ POD SILIKÁT a finální povrch tvoří 2801 SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR.

Zámek ve Fulneku tak dostal druhou šanci. Při návrhu skladby byly zúročeny mnohaleté zkušenosti společnosti LB Cemix a znalost problematiky rekonstrukcí historických objektů. Protože je to jeden z hlavních směrů, kterými se společnost ubírá, přizpůsobuje tomu i receptury svých výrobků tak, aby splňovaly vlastnosti původních materiálů. Ve svém sortimentu má i program určený pro obnovu památkově chráněných objektů, které jsou na čistě vápenné bázi. Vápenný program byl použitý například při rekonstrukci zámečku v Boršově nad Vltavou.