Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 09/2022

V čísle 9/2022 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

Interview s Ing. Robertem Špalkem, předsedou ČKAIT
Od oficiálního zahájení činnosti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v roce 1992 uplyne letos již třicet let. Postupně získala svou váhu, je celospolečensky respektována jako poskytovatel odborného potenciálu a rozhodování v rámci oboru. Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, v rozhovoru představuje současné směřování i budoucí záměry Inženýrské komory.

Experimentální tisk nosné konstrukce budovy první českou portálovou 3D tiskárnou
Zatímco 3D tisk z plastu a z kovu si již našel své místo v průmyslové praxi, tisk budov je stále ještě novinkou a své využití zatím hledá. Na základě spolupráce mezi Ústavem konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT v Praze, Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze a společnostmi Strojírny Podzimek, s.r.o., a Podzimek a synové s.r.o. vznikla v Třešti unikátní 3D tiskárna pro tisk konstrukcí budov. V současné době se jedná o největší portálovou 3D tiskárnu v ČR, která je schopna vytisknout nosné konstrukce budov v běžných venkovních podmínkách.

Přestavba menzy 17. listopadu na budovu Fakulty humanitních studií
Více než deset let uplynulo od návrhu přestavby bývalé menzy kolejí 17. listopadu do realizace nové budovy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Ta se slavnostně otevřela v říjnu roku 2020. Za novou tváří původní budovy architekta Karla Pragera stojí ateliér Kuba & Pilař architekti s.r.o., který za realizaci přestavby získal v roce 2021 hlavní cenu v soutěži Grand prix obce architektů.
 
Projektování, stavba a zahájení rekonstrukce Barrandovského mostu
Barrandovský most jako součást dopravního systému v Praze slouží veřejné dopravě již bezmála čtyřicet let. Převádí silniční dopravu městského okruhu přes Vltavu v oblasti Barrandova a je nejširším pražským mostem s celkem čtyřmi dopravními pruhy v každém směru. Jeho denní dopravní kapacita činí přes 140 000 vozidel. Jeho stavební stav není dobrý, a proto bylo přistoupeno k přípravě jeho celkové rekonstrukce.
 
Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 13. října 2022.