Zpět na stavby

Integrace moderního designu a udržitelnosti při revitalizaci firemní budovy OHLA ŽS v Olomouci

17. července 2024
PR článek

Během loňského roku proběhla rekonstrukce a přístavba budovy společnosti OHLA ŽS na ulici Tovačovského v Olomouci, kde sídlí vedení a zaměstnanci oblasti Střední Morava divize Východ. Díky spolupráci s architektonickým studiem Adama Rujbra, které dlouhodobě vytváří návrhy energeticky úsporných a designově zajímavých objektů, došlo nejen k úpravě vizuální podoby této téměř sto let staré budovy, ale také k implementaci důležitých energetických opatření s využitím inovativních technologií.


Úpravy budovy a její nová přístavba

Oblast Střední Morava divize Východ společnosti OHLA ŽS sídlí v hanácké metropoli, kde již více než třicet let využívá budovu na ulici Tovačovského. Jedná se o třípodlažní částečně podsklepený objekt s využitým podkrovím a sedlovou střechou s vikýři. Hlavní vstup, zdůrazněný ­­minimalistickou předzahrádkou v japonském stylu, je z ulice Tovární. Úpravy budovy, která slouží administrativním účelům, se zaměřily na její energetickou účinnost a vizuální aktualizaci v podobě nového kontaktního zateplení fasády s použitím jemnozrnné lakované omítky, výměnu střešní krytiny včetně doizolování podkroví, výměnu oken a osazení fotovoltaických ­panelů na střeše. V interiéru budovy proběhly pouze mírné dispoziční a provozní změny.

Nová přístavba, která má tvar kvádru s valbovou střechou, je doplňkem stávající proluky v ulici Tovární s napojením na současnou budovu. Má vhodný poměr objemu k výšce budovy a dostatečně vzdušný prostor, který je využit jako jednací místnost. Filozofie architektonického návrhu kladla důraz na udržitelnost a cirkulární ekonomiku, což se odráží v použití masivních CLT panelů pohledové kvality na straně interiéru. Ochranu proti nežádoucím povětrnostním vlivům zajišťuje ­provětrávaná ­tepelněizolační fasáda s plechovým skládaným obkladem a střešní krytina z totožných plechových šablon.

Přístavba je se stávající budovou propojena skleněným spojovacím krčkem, který zároveň slouží jako závětří a hlavní vstup se zádveřím. V prvním nadzemním podlaží umožňuje průchod mezi oběma objekty a přístup do odpočinkové zóny na severní části pozemku. V druhém nadzemním podlaží stávající budovy bylo schodiště tvarově upraveno, aby byl rovněž umožněn průchod mezi budovami a aby společně s proskleným interiérem spojovacího ­koridoru reprezentovalo komunikační prostory stavby.

Důraz na udržitelnost a environmentální aspekty

Ve všech fázích projektu revitalizace olomouckého sídla divize Východ společnosti OHLA ŽS byl kladen důraz na ekologická a úsporná řešení, a to zejména při rozhodování, zda bude původní objekt zbourán, nebo zachován. Na základě principů trvale udržitelného rozvoje bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci a provedení nejlepších možných úsporných opatření. Dále se rozhodlo, že nová přístavba bude uhlíkově neutrální, a proto bylo jako hlavní stavební materiál použito dřevo jako přírodní, recyklovatelný a relativně snadno obnovitelný materiál. Při výběru materiálů pro rekonstrukci stávající budovy byl brán ohled na jejich nízkou uhlíkovou stopu a na ­minimální negativní dopad na životní prostředí. Proto byly zvoleny materiály s životností více než padesát let, které snižují potřebu jejich časté obnovy. U všech použitých materiálů a výrobků byly navíc vyžadovány certifikáty EPD, které dokládají soubory měřitelných informací o vlivu na životní prostředí v průběhu jejich celého životního cyklu.

Fasáda stávající budovy, která díky rekonstrukci získala moderní vzhled, je zateplena tak, aby zajišťovala optimální tepelnou ­izolaci a byly minimalizovány tepelné mosty. Stejně tak je provedeno speciální zateplení střechy s cílem minimalizovat tepelné ztráty a zvýšit energetickou účinnost budovy. Protihluková opatření, zvyšující komfort zaměstnanců pracujících v budově, jsou zajištěna pomocí vyloženého lemování výplní otvorů před líc fasády v místě nových hliníkových oken, která mají nejlepší tepelněizolační parametry na trhu. Okna jsou osazena zasklením s vysokým akustickým útlumem, dostatečným množstvím přímého osvětlení a kvalitním větráním s vhodnými teplotními podmínkami. Pro efektivní vytápění a rekuperaci vzduchu z ventilace je navíc využito tepelné čerpadlo.

Součástí projektu bylo i dovybavení parkoviště nabíječkou pro firemní elektromobily, které je možné nabíjet pouze solární energií vyrobenou z fotovoltaických panelů umístěných na střeše revitalizovaného objektu. Kryt vozovky byl zadlážděn vegetační dlažbou s kladným efektem pro podporu přirozeného koloběhu srážkových vod i ve vysoce urbanizovaných lokalitách. Stavbou nedošlo k narušení okolního přírodního prostředí, realizovaná opatření naopak přispívají k ochraně a obnově biodiverzity v urbanizovaném prostředí. Navíc došlo k vytvoření vhodných podmínek pro třídění a správu odpadů minimalizujících vytvářený odpad během rekonstrukce a stávajícího provozu budovy. V ní je kladen důraz na úsporu vody, čehož je dosaženo mimo jiné použitím nízkoprůtokových kohoutků a úsporných splachovacích nádrží. K úspoře elektrické energie pak přispěla kompletní výměna stávajících svítidel za energeticky šetrné LED osvětlení.

Snížení produkce CO2  jako jedenz hlavních přínosů revitalizace

Úsilí o snížení emisí CO2 v budovách je zásadním prvkem v boji proti změně klimatu. Efektivní izolace, využití obnovitelných zdrojů energie a inteligentní řízení spotřeby energie jsou rovněž klíčovými prvky, které mohou výrazně snížit uhlíkovou stopu budov. Rekonstrukce firemní budovy přinesla významné snížení produkce CO2, a to o více než 9 t/rok, což představuje významný krok směrem k jejímu udržitelnějšímu provozu. Tato roční úspora vyprodukovaného CO2 odpovídá zhruba průměrné roční produkci CO2 tří naftových automobilů. Díky použití dřeva jako hlavního stavebního materiálu u přístavby je tato část budovy zároveň uhlíkově neutrální. K dalšímu snížení emisí CO2 přispívají také zmíněné firemní elektromobily a jejich způsob nabíjení a vytvoření dostatku parkovacích míst pro cyklisty na firemním parkovišti, což podporuje udržitelnou městkou mobilitu.

Závěr

Společnost OHLA ŽS získala díky stavebním úpravám a rozšíření sídla olomoucké pobočky divize Východ reprezentativní a moderní zázemí, které je svojí kvalitou srovnatelné s nejvyspělejšími novostavbami administrativních budov v českém stavebním průmyslu a podtrhuje tak odbornost samotné společnosti. Jsme potěšeni, že díky realizaci projektu můžeme aktivně přispívat k ochraně životního prostředí a snížení negativního dopadu na klima.

Text: Ing. Martin Rozbořil, vedoucí projektu divize Východ, OHLA ŽS, a.s.