Zpět na osobnosti, rozhovory

Historie českého odborného školství - I. díl: První průmyslová škola - Betlémská

19. září 2012
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.

Úvodní díl seriálu mapujícího dějiny českého odborného školství připomíná historii průmyslové školy Betlémská v Praze na Starém Městě, nejstarší v České republice, která v tomto roce oslavila 175. výročí svého vzniku.


V českých zemích byly zakládány nejrůznější odborné školy již koncem 18. století. Byly koncipovány podle rakouských či zahraničních vzorů a většinou nemívaly dlouhého trvání - rychle vznikaly, spěšně se přetvářely a většinou brzy zanikaly. Při zrodu první české průmyslové školy v Praze hrála velkou roli Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, jež byla založena roku 1833. Její vznik inicioval Karel hrabě Chotek (1783-1868).

Jejím posláním bylo podnětně působit k rozšíření průmyslového podnikání a vyzbrojit domácí průmysl pro mezinárodní soutěž. Průmyslová jednota nejprve obrátila svou pozornost na podporu rozvoje středních a drobných živností a na zlepšení odborného vzdělání řemeslnického dorostu a jednu z jejích hlavních aktivit představovalo organizování vzdělávacích kurzů pro učně, tovaryše i mistry.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2012).