Zpět na informační servis

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2015

21. června 2016
Text redakce

Ve čtvrtek 16. června 2016 byly v aule ČVUT v Praze v Betlémské kapli slavnostně předány tituly a další ocenění v již 13. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2015.

Cílem soutěže je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži od 1. 1. 2011 dosud neprezentovaly a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR do 31. 12. 2015.
Porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila rekordní počet 52 přihlášek splňujících podmínky soutěže.

POROTA PRACOVALA VE SLOŽENÍ:
- prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng. - FD ČVUT (PŘEDSEDA)
- kpt. Ing. Tomáš Krpata - ŘDP ČR
- Mgr. Milan Feranec - MD ČR
- Ing. Karel Havlíček - SFDI
- Ing. Karel Otava - SŽDC
- Pavel Braha - SPRSD
- Ing. Ladislav Pivec - HMP
- Ing. Miroslav Němec - SÚSPK
- Ing. Jiří Havelka - ČSOB
- Ing. František Mráz - časopis Stavebnictví
- Ing. Pavel Stoulil - poradce pro železnici
- Petr Bayer - časopis SkyPaper
- Ing. Karel Mora - poradce pro železnici
- PhDr. Jiří Kučera - časopis Stavitel
- Ing. Petr Kašík - SD ČR
- Ing. Tomáš Kaas - HMP
- doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. - FDJP UPa
- Ing. Jan Bukovský, ŘVC ČR
- Ing. Bohuslav Štancl, MBA. - SPS ČR
- Ing. Jan Švarc - ČSS
- Ing. Mihal Vojtíšek - ŘSD ČR
- Ing. Jaroslav Vymazal - DK SMO

V zaplněné Betlémské kapli předali vítězům tituly Ing. František Laudát, člen Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Mgr. Milan Feranec, náměstek ministra dopravy ČR, který v závěru večera vyhlásil další, v pořadí již 14. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2016.

Bylo uděleno celkem 9 titulů. Všechny tituly jsou rovnocenné (bez rozdílu v pořadí)

TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2015

V kategoriích A, B - ?STAVBA?

Stavba: II/329 Poděbrady, přemostění přes ČD
Přihlašovatelé: M - SILNICE a.s. a SMP CZ, a.s.
Dodavatelé: M - SILNICE a.s. (vedoucí člen sdružení), SMP CZ, a.s. (člen sdružení)
Subdodavatel: FREYSSINET CS, a.s.
Projektant: PONTEX s.r.o.
Investor: Středočeský kraj a město Poděbrady

Stavba: Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava
Přihlašovatel: EUROVIA CZ, a.s.
Dodavatel: Sdružení / Lazce 2008 EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stavba: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Přihlašovatel: SMP CZ, a.s.
Dodavatel: Společnost most Lovosice - Česká Lípa (SMP CZ, a.s. (vedoucí), Chládek a Tintěra, a.s., HABAU CZ s.r.o., Bilfinger MCE Slaný s.r.o.
Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Stavba: "Veřejná doprava pro všechny" - autobusový terminál v Berouně
Přihlašovatel: STRABAG a.s.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Investor: město Beroun

Stavba: Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická (mimo) - nemocnice Motol
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatel: Sdružení metro V.A (Dejvická - Motol). Metrostav a.s. (vedoucí člen), HOCHTIEF CZ a.s. (člen)
Hlavní kooperanti: Skanska CZ, Sdružení Arcadis-Inset, AŽD Praha, Otis, ILF Consulting Engineers
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Stavba: Městský okruh Praha, tunelový komplex Blanka
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Významní subdodavatelé: Zakládání staveb a.s., DOKA a.s., VSL Systémy (CZ) s.r.o., MCE Slaný s.r.o., Tension systéme s.r.o., SMP CZ, a.s., Dálniční stavby Praha a.s., PORR a.s., JEKU s.r.o.
Projektanti: SATRA, spol. s r.o., METROPROJEKT Praha, a.s., PUDIS a.s.,
Investor: Hlavní město Praha

V kategorii C - ?TECHNOLOGIE?
Technologie: Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald (ASVC)
Přihlašovatel: AŽD Praha s.r.o.
Dodavatel: AŽD Praha s.r.o.

Technologie: Přesuvná skruž pro betonáž nové konstrukce mostů
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V kategorii D - ?INOVACE?
INOVACE: Řešení odbavení cestujících od ČSOB
Přihlašovatel: ČSOB, a.s.
Dodavatel: ČSOB, a.s.

DALŠÍ CENY A OCENĚNÍ
CENU POROTY ZÍSKALY 2 STAVBY:

Stavba: II/214 Jihovýchodní obchvat Chebu
PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG a.s.
Dodavatel: STRABAG a.s. (vedoucí člen sdružení), SWIETELSKY Stavební spol. s r.o. (člen)
Projektant: PONTEX, spol. s r.o.
Investor: Správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Stavba: Modernizace silnice III/34026 Chrudim, žel. přejezd - napojení na I/37
PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Dodavatel: Vodohospodářské stavby, s.r.o.
Projektant: OPTIMA spol. s r.o.
Investor: Pardubický kraj

CENA MINISTERSTVA DOPRAVY:
Stavba: Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi
Přihlašovatel: Středočeský kraj
Dodavatel: COLAS CZ, a.s. (vedoucí člen), Metrostav a.s., H-INTES s.r.o. (členové)
Projektant: CR Project s.r.o.
Investor: Středočeský kraj

CENA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR:

Stavba: Rekonstrukce lesoparku Belveder
PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant: PROJEKTIL architekti s.r.o.
Architekt: Ing. Ondřej Hofmeister
Investor: Městská část Praha - Zbraslav

CENU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ZÍSKALY 2 STAVBY:
Stavba: Most ev. č. 14415-3 v obci Čkyně
PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Dodavatel: SDS EXMOST spol. s r.o.
Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Stavba: Okružní křižovatka Letkov II/180
PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Dodavatel: ZNAKON a.s.
Projektant: Boula IPK s.r.o.
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

CENA SFDI:
Stavba: Visutá dřevěná lávka přes řeku Sázavu

Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a.s.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.
Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Valbek spol. s r.o.
Investor: Středočeský kraj

CENA ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR:
Stavba: R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády

Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy východ
Dodavatel: Sdružení Skanska - Metrostav, estakáda R35 (vedoucí člen Skanska a.s.)
Projektant: Pragoprojekt a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

CENA SŽDC:
Stavba: Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov

Přihlašovatel: STRABAG Rail a.s.
Dodavatel: STRABAG Rail a.s. (vedoucí člen sdružení), Prominecom CZ a.s. (člen)
Projektant: Sdružení TOP CON SERVIS s.r.o. a Amberg Engineering Brno, a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

CENA ŘVC ČR:
Stavba: Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem
PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.
Dodavatel: SMP CZ, a.s.
Projektant: AQUATIS a.s. (ZDS), HG partner s.r.o. (RDS, DSPS)
Investor: Ředitelství vodních cest ČR, s.o.

CENA ČKAIT PRO STAVBYVEDOUCÍHO:
Ing. Miroslav Padevět
Stavba: Městský okruh Praha, tunelový komplex Blanka

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Významní subdodavatelé: Zakládání staveb a.s., DOKA a.s., VSL Systémy (CZ) s.r.o., MCE Slaný s.r.o., Tension systéme s.r.o., SMP CZ, a.s., Dálniční stavby Praha a.s., PORR a.s., JEKU s.r.o.
Projektant: SATRA, spol. s r.o., METROPROJEKT Praha, a.s., PUDIS a.s.
Investor: Hlavní město Praha

CENA ČKAIT PRO PROJEKTANTA:
Ing. Jaroslav Sedmidubský

Stavba: Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická (mimo) - nemocnice Motol
PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.
Dodavatel: Sdružení metro V.A (Dejvická - Motol). Metrostav a.s. (vedoucí člen), HOCHTIEF CZ a.s. (člen)
Hlavní kooperanti: Skanska CZ, Sdružení Arcadis-Inset, AŽD Praha, Otis, ILF Consulting Engineers
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

CENA HLAVNÍHO PARTNERA SOUTĚŽE ČSOB:
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel: PROMINECON CZ a. s.
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

CENA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY:
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.
Dodavatel: Sdružení SMP + RVES, Anděl společníci: SMP CZ, a.s. - vedoucí, Eurogas, a.s. (nástupce RVES CZ, a.s.), a.s.
Projektant: METROPROJEKT a.s.
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

CENA SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY:
Technologie: Průběžná detekce parkujících vozidel

Přihlašovatel: CAMEA, spol. s r.o.
Dodavatel: CAMEA, spol. s r.o.

CENA SDRUŽENÍ PRO DOPRAVNÍ TELEMATIKU:
Technologie: Instalace traťové části AVV - železniční síť TEN-T

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD Praha s.r.o.
Dodavatel: AŽD Praha s.r.o.

CENA ČESKÉ SILNIČNÍ SPOLEČNOSTI
Technologie: Přesuvná skruž pro betonáž nové konstrukce mostů

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

CENY MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ:
CENA ČASOPISU SKYPAPER
Stavba: Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč, mostu ev. č. 322-007

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Dodavatel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Projektant: Ing. Ivan Šír, projektování staveb, a.s.
Investor: Pardubický kraj

CENA ČASOPISU STAVITEL
Technologie: Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald (ASVC)

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD Praha s.r.o.
Dodavatel: AŽD Praha s.r.o.

CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ
Stavba: Rekonstrukce nástupišť v železniční stanici Havlíčkův Brod

PŘIHLAŠOVATEL: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Dodavatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Projektant: DMC Havlíčkův Brod, s.r.o.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

CENA ČASOPISU SILNICE ŽELEZNICE
Stavba: Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov

Přihlašovatel: STRABAG Rail a.s.
Dodavatel: STRABAG Rail a.s. (vedoucí člen sdružení), Prominecom CZ a.s. (člen)
Projektant: Sdružení TOP CON SERVIS s.r.o. a Amberg Engineering Brno, a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

CENA DEVELOPMENT NEWS
Stavba: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

Přihlašovatel: Skanska a.s.
Dodavatel: Skanska a.s., divize Železniční stavitelství
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

CENA VEŘEJNOSTI:
Stavba: Rekreační přístav Petrov - Baťův kanál

Přihlašovatel: Labská strojní a stavební společnost s.r.o.
Dodavatel: Labská strojní a stavební společnost s.r.o. (vedoucí člen sdružení), IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (člen)
Projektant: SUDOP Praha a.s.
Investor: Ředitelství vodních cest ČR, s.o.