Zpět na informační servis

Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2021

25. listopadu 2022
Text redakce

Ve čtvrtek 22. září 2022 byli na galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny v 19. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2021.

Obr. Modernizace mostu ev. č. 333-003 Přelouč
 

Tituly vítězům předali místopředsedkyně PSP ČR Věra Kovářová a ministr dopravy Martin Kupka. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva dopravy (MD), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ČVUT a ve spolupráci s Českou komorou auto­rizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), hlavním městem Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK), Sdružením pro dopravní telematiku (SDT), Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a Českou silniční společností (ČSS).

Udělené tituly (osm staveb v osmi kategoriích)

Kategorie B1 Systémy a služby pro řízení a organizaci dopravy

• Elektronická dálniční známka – digitalizace časového zpoplatnění

Přihlašovatel: Inoxive s.r.o.
Stavebník: Státní fond dopravní infrastruktury

Kategorie A3 Vodní a vodohospodářské stavby

 Úprava ohlaví PK Hořín

Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Stavebník: Ředitelství vodních cest ČR
Návrh: AQUATIS a.s., Valbek, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Kategorie A4 Dopravní stavby ostatní

• Prodloužení podchodu žst. Praha hlavní nádraží

Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Stavebník: Správa železnic s.o.
Návrh: SUDOP PRAHA a.s., JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.
Zhotovitel: Metrostav a.s., HOCHTIEF CZ a.s., Zakládání staveb, a.s., TBG Metrostav s.r.o., Subterra a.s.

Kategorie A1.2 Dálniční a silniční stavby do 150 mil. Kč

• Rekonstrukce silnice II/272 Lysá nad Labem, průtah

Přihlašovatel: Metrostav Infrastructure a.s.
Stavebník: KSÚS Středočeského kraje, město Lysá nad Labem
Návrh: Pontex, spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Kategorie A1.3 Dálniční a silniční stavby do 50 mil. Kč

 Modernizace mostu ev. č. 333-003 Přelouč

Přihlašovatel: OHLA ŽS, a.s.
Stavebník: Pardubický kraj
Návrh: MDS projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.
Tato stavba získala rovněž cenu mediálního partnera soutěže, našeho časopisu Stavebnictví. Ten ji ocenil za technicky náročnou a esteticky citlivou modernizaci historického železobetonového jezového mostu, postaveného v letech 1923 až 1925 přes Labe. Most je spolu s vodní elektrárnou, zdymadlem, jezem a ovládacími věžovými objekty významnou technickou památkou.

Kategorie D Dopravní stavba realizovaná v zahraničí

• Novostavba tunelu Herrschaftsbuck

Přihlašovatel: Subterra a.s.
Stavebník: Regionální správní rada Freiburg
Návrh: BeMo Tunnelling GmbH
Zhotovitel: BeMo Tunnelling GmbH (vedoucí sdružení), Subterra a.s., Schleith GmbH Baugesellschaft

Kategorie A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč

• Rekonstrukce mostu přes Labe v km 6,330 –
Čelákovice

Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s., závod Mosty a konstrukce
Stavebník: Správa železnic, s.o.
Návrh: SUDOP PRAHA a.s., Ing. Pavel Šetřil, Ing. Filip Kutina
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. (vedoucí sdružení), GJW Praha spol. s r.o., Elektrizace železnic Praha a.s.

Kategorie A1.1 Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč

• D35 Opatovice – Časy
Přihlašovatel: PRAGOPROJEKT, a.s.
Návrh: Sdružení CPP 2012 (PRAGOPROJEKT, a.s., PUDIS a.s., AF-CITYPLAN s.r.o.)
Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR

ČKAIT udělila ceny tři – pro přihlašovatele (M – SILNICE a.s.) za stavbu I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí; dále pro stavbyvedoucí Ing. Josefa Hodana a Ing. Tomáše Hejtmánka za stavbu Rekonstrukce mostu přes Labe v km 6,330 – Čelákovice a pro projektanta Ing. Tomáše Klimenta za stavbu D11 1106 Hradec Králové – Smiřice. Byly uděleny rovněž ceny Ministerstva dopravy, organizací a mediálních partnerů. Cenu veřejnosti obdržela stavba Silnice III/03549 Příkazy – průtah.

Více o všech stavbách na www.top-expo.cz

Zdroj: TOP EXPO

 I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí

 Obr. I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí