Ing. Michael Trnka ml., CSc.

Absolvoval v roce 1985 Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní stavby a vodní hospodářství, od roku 2003 pracuje jako projektant ve firmě AQUATIS, a.s., pobočka Praha.


Nejnovější články autora