Zpět na stavby

Šikmé lodní zdvihadlo Orlík

17. května 2011
prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.

Překonávání překážek, jako jsou například přehrady, je možné při plavbě lodí řešit nejrůznějšími způsoby. Vedle plavebních komor jsou z historie známa lodní zdvihadla, která byla a jsou provozována především na vodních kanálech vybudovaných na celé řadě míst.


Lodě jsou přepravovány samostatně, nebo ve vodních nádržích. Šikmá lodní zdvihadla umožňují přepravu lodí mezi horní a dolní hladinou po nakloněné rovině. Na přehradě Orlík bylo takové zařízení plánováno již při stavbě přehrady. To dosvědčuje existující, na pravém břehu vybetonovaný žlab s kolejnicemi a ozubnicí. V průběhu minulých desetiletí byly navrženy různé varianty technického řešení zdvihadla Orlík.
Tento článek popisuje návrh, který vznikl pro investora - Ředitelství vodních cest ČR - na podzim roku 2010 ve spolupráci projektové kanceláře VPÚ Deco a.s., Fakulty strojní ČVUT a firmy Pöyry Environment a.s. Potřeba řešení pomocí aplikace protizávaží byla znovu oživena výsledkem projektu, který využíval k pohonu zdvihadla elektropřevodovek o velmi vysokém výkonu. Použití protizávaží má tedy snížit provozní náklady zdvihadla, zjednodušit zatížení dráhy zdvihadla a soustředit zatížení do jedné omezené a přesně definované oblasti vodního díla.

Šikmé lodní zdvihadlo Orlík
¤ Šikmé lodní zdvihadlo Orlík


Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)