Zpět na informační servis

Známe nejlepší studentské návrhy dřevěných staveb

5. října 2016
Text redakce

Známe nejlepší studentské návrhy dřevěných staveb! Do studentské soutěže Stavby s vůní dřeva se v jejím 4. ročníku přihlásilo 68 studentů z 11 českých a slovenských univerzit s 55 soutěžními díly. Studenti navrhovali dřevěné domy a konstrukce s tématem Nadějné vyhlídky. Jejich díla hodnotila odborná porota a ve čtvrtek 15. 9. proběhlo na Brněnském výstavišti vyhlášení vítězů. Slavnostní den nabídl studentům také bohatý doprovodný program zaměřený na osobní a profesní růst soutěžících. Akce se také zúčastnili významní představitelé lesnicko-dřevařského sektoru.

Soutěž vyhlásila Nadace dřevo pro život, která podporuje dřevo jako obnovitelnou surovinu pro každodenní využití. Záměrem studentské soutěže je proto motivovat studenty vyšších a vysokých odborných škol, aby ve svých školních pracích. ?Studenty zároveň cíleně propojujeme s firmami z oboru. Ty mají o naše soutěžící velký zájem, jelikož šikovných, technicky zaměřených studentů je stále nedostatek,? vysvětluje ředitel Nadace dřevo pro život, Ing. Stanislav Polák.

?Zájem o naši soutěž byl tento rok mimořádný. V příštím ročníku, který spustíme v lednu 2017, proto chystáme významné změny, které soutěž posunou zase o kousek dál,? zhodnotila soutěž její vedoucí, Ing. Lenka Trandová. Detaily zatím nechce prozradit, evidentně se ale máme na co těšit.

Vítěze soutěže vybrala během léta odborná porota. Dále byly uděleny ceny Stora Enso a Kronospan, které získal ten soutěžící, který ve svém návrhu nejlépe využil jejich výrobky.

Vítězové 4. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva:
1. místo: Kristýna Ulrychová - Rodinný dům v Lipně nad Vltavou - Fakulta stavební, ČVUT
2. místo: Eliška Morcinková - Výstavní galerie Hvězda - Fakulta stavební, VUT Brno
3. místo: Tomáš Papoušek - Vlna - Fakulta stavební, ČVUT

Cena STORA ENSO za použití materiálu CLT: Eliška Morcinková s dílem Výstavní galerie Hvězda z Fakulty stavební, VUT v Brně.

Cena KRONOSPAN za použití OSB desek: Jitka Zelenková s dílem Vinařství Strachotín z Fakulty architektury, VUT v Brně

Téma soutěže ?Nadějné vyhlídky? - jak jej zpracovali vítězové SsVD 2016

Kristýna Ulrychová - 1. místo: Celý návrh, který se snaží nerušeně splynout s okolní přírodou, radikálně ji nenarušuje, využívá přírodní materiály a obnovitelné zdroje (energie, materiály), podobně jako moderní novodobé dřevostavby, by mohl inspirovat investory nebát se vyzkoušet tento v současné době ještě ne zcela vžitý způsob výstavby. Myslím, že moderní dřevostavby obecně čekají ještě nadějné vyhlídky.Eliška Morcinková - 2. místo a cena Stora Enso: Návrh objektu galerie vznikl, aby se stal zosobněním všeho, co se pod těmito slovy "Nadějné vyhlídky" nachází. Neboť bez kreativity, která je poháněla všudypřítomnou inspirací a bez slov sdílení vědomostí, pocitů a blízkosti by svět jistě byl jen šedým místem.Tomáš Papoušek - 3. místo: k tématu se nevyjádřil.Jitka Zelenková - cena Kronospan: Navržená stavba poskytuje úchvatné výhledy na Novomlýnské nádrže a protilehlé Pálavské vrchy. Nadějné vyhlídky, jakožto výhledy do budoucnosti, jsou zde myšleny především z pohledu udržitelnosti. Stavba je v co největší možné míře navržena z přírodních materiálů, svým provozem se snaží být co nejšetrnější k přírodě.

Odměny pro vítěze na prvním, druhém a třetím místě:

  • Unikátní dřevěný diplom
  • Finanční odměnu v hodnotě 100 000 Kč (první místo - 50 000 Kč, druhé místo - 30 000 Kč, třetí místo - 20 000 Kč), kterou do soutěže věnovaly Lesy České republiky, s. p.
  • Dvoudenní exkurzi do výrobních závodů Stora Enso v České republice a v Rakousku s návštěvou realizovaných CLT projektů
  • Dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy KRONOSPAN CR, spol. s r.o. v Jihlavě s účastí na poradách všech úrovní podniku včetně setkání s vedením podniku
  • Licence programu SEMACZ, s. r. o. na jeden rok včetně jednodenního školení tohoto programu
  • Speciální kolekce technických a uměleckých výrobků A.W.Faber-Castell Česká republika spol. s r.o. pro mladé návrháře, architekty a designéry v hodnotě 8 000 Kč


Odměna pro vítěze ceny STORA ENSO za použití materiálu CLT - dvoudenní exkurze do výrobních závodů Stora Enso v České republice a v Rakousku s návštěvou realizovaných CLT projektů.

Odměna pro vítěze ceny KRONOSPAN za použití OSB desek - účast na dvoudenní komentované prohlídce výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava s účastí na poradách všech úrovní podniku včetně setkání s vedením podniku.Odborná porota
Ing. Jiří Koliba, předseda odborné poroty, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Vojenských lesů a statků ČR, s. p.
Ing. Radek Pecka ředitel STORA ENSO s.r.o., Planá u Mariánských Lázní
Ing. arch. Tomáš Veselý, architekt
Ing. Lenka Trandová, vedoucí projektu studentských soutěží Nadace dřevo pro život

Na soutěži se podíleli:

  • Partnerem projektu byly společnosti Lesy České republiky, s.p. a Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
  • Ceny věnovaly společnosti Lesy České republiky, s.p., STORA ENSO ČR, SEMACZ, s. r. o., KRONOSPAN CR, spol. s r.o., A.W.Faber-Castell Česká republika spol. s r.o.


Záštity
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Děkan Fakulty architektury, Vysoké učení technické v Brně
Děkan Fakulty lesnické a dřevařské, Česká zemědělská univerzita v Praze
Děkan Fakulty stavební, České vysoké učení technické v Praze
Děkan Fakulty stavební, Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Děkan Fakulty stavební, Vysoké učení technické v Brně
Děkan Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelova univerzita v Brně
Ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni