Zpět na informační servis

Zahraniční stavba roku odkryla své nominace. Veřejné hlasování spuštěno.

3. října 2016
Text redakce

Soutěž Zahraniční stavba roku 2016 zveřejnila nominované projekty. Patří mezi ně i dvě díla zcela odlišné typologie. Terminál mezinárodního letiště a Muzeum dějin polských Židů získala zájem a uznání odborné poroty. Na první pohled obě budovy výrazně pojí jeden dominující prvek - sklo. Skleněná fasáda u jedné z nich zjemňuje razantní architekturu a u druhé naopak dodává celku vznešený charakter. Jak obstojí v hlasování veřejnosti?

Terminál mezinárodního letiště STRIGINO
Společnost PSJ dokončila v Nižném Novgorodu dílo velkého významu, které bylo zásadním stavebním počinem pro celý region. Nový terminál pro osobní přepravu mezinárodního letiště zahrnuje 27 tisíc m2 ploch rozložených do třech nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Celému objektu dominuje, a zároveň železobetonovou monolitickou konstrukci elegantně odlehčuje, čelní zvlněná prosklená fasáda s výrazným markýzovým přesahem střešní konstrukce. Sklo díky své eleganci a čistým liniím dotváří i interiér letiště. Centrální hale pro odbavení dominuje panoramatický výtah.

Díky využití nejmodernějších technologií poskytuje terminál cestujícím komfort a služby na vyšší kvalitativní úrovni. Kapacitně je terminál schopný odbavit více než 1,5 milionu cestujících ročně, nabízí 2,675 m2 obchodních ploch k pronájmu a 394 parkovacích míst. Autoři nové haly nebyli skoupí ani na moderní technologie a technologická zařízení (např. 4 teleskopické nástupní mosty).

Muzeum dějin polských Židů
Od počátku budí jak obsah budovy, tak budova samotná značný zájem. Historie Polska je velice úzce spjata s historií židovského národa po tisíciletí, proto nebylo cílem expozice vytvořit pouze další místo připomínající události holocaustu. Osm chronologicky uspořádaných oddělení na výstavní ploše více než 4 000 m2 znázorňuje dějiny polských Židů již od počátků osídlení až po současnost.

Skleněná budova tvaru robustního kvádru ve středu rozděleném na dvě části, která i přes svou mohutnost oku lahodí a budí dojem elegance a kultivovanosti, je dílem finských architektů Rainera Mahlamäkiho a Ilmara Lahdelmy. Zajímavá, skromná, ale přesto působivá architektura muzea s kontinuální strukturou zcela nenásilně zapadla do městské části Muranow, někdejší židovské čtvrti Varšavy. Dvojitá skleněná fasáda je hustě osázena polskými a hebrejskými písmeny, jež vytvářejí nápaditou ornamentální dekoraci. Písmena dohromady tvoří slovo ?POLIN?, což v jidiš znamená "Polsko" a v hebrejštině vyjadřuje pobídku "zde můžete spočinout", nebo "zde zůstaňte". Podle staré legendy zaslechli Židé právě toto slovo v jednom polském lese, když v 10. století prchali před perzekucí v západní Evropě.

Další přihlášené stavby do soutěže najdete na www.stavbaroku.cz.

Hlasujte o nejlepší Stavbu roku 2016 i vy!
24. ročník soutěže Stavba roku 2016 je celorepublikovou veřejnou soutěží stavebních děl. Organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.