Zpět na informační servis

Zahájení 17. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje

31. ledna 2023
Text redakce

Po úspěšném 16. ročníku soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje“, který se opět těšil velkému zájmu, započaly přípravy se 17. ročníkem této soutěže. Do letošního ročníku mohou zájemci přihlásit svá stavební díla do 15. března 2023.

Vyhlašovateli této prestižní akce jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Obec architektů, pobočka Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Hlavním záměrem této soutěže je seznámit laickou i odbornou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury v kraji, prezentovat a propagovat projekty, stavby, přiblížit tvůrce těchto staveb a jejich nejlepší stavební díla.

„Stavby, které v minulém roce v Moravskoslezském kraji vyrostly, jsou hmatatelným důkazem dynamického rozvoje našeho regionu. Věřím, se do soutěže opět přihlásí celá řada zajímavých projektů, a to i přes potíže, které stavbaři museli překonávat v souvislosti s válkou na Ukrajině, energetickou krizí a zvyšujícími se cenami. Moravskoslezský kraj se soutěže každoročně účastní, vloni nám udělala radost ocenění za nově vybudované Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici nebo za revitalizaci zámeckého parku a saly terreny zámku Bruntál,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Za uplynulých 16 let jsme ocenili stavby, které zcela zásadně a pozitivně ovlivnily Moravskoslezský kraj. Tato stavební díla jsou svědectvím odvahy investorů, kreativity architektů, nápaditosti projektantů a řemeslné zručnosti zhotovitelů. Jako svědkové času svého vzniku tu s námi jejich díla zůstávají po staletí“, zmínil technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, pan Ing. Pavel Ševčík.

 

LST_2700
 

Přihlášky mohou zasílat architekti, projektanti, investoři, majitelé objektů nebo stavební firmy a zapsat tak do soutěže dokončené a zkolaudované stavby v Moravskoslezském kraji od počátku roku 2021 do konce roku 2022.

Hodnocení probíhá v rámci šesti kategorií:

  • I.   kategorie – Stavby občanské vybavenosti (rozdělena na podkategorie novostavby, rekonstrukce, veřejné prostranství);
  • II.  kategorie – Bytové domy;
  • III. kategorie – Rodinné domy;
  • IV. kategorie – Průmyslové stavby;
  • V.  kategorie – Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby;
  • VI. kategorie – Stavby realizované mimo území Moravskoslezského kraje.

Každoročně se udělují i speciální ocenění, např. „Cena laické veřejnosti“, „Cena hejtmana Moravskoslezského kraje“, „Cena ministerstva průmyslu a obchodu“ a další.
Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje vstupuje již do 17. ročníku. Je vidět, že si soutěž za tu dobu získala prestižní ohlas u odborné i neodborné veřejnosti. Investoři staveb, jejich projektanti a zhotovitelé mají možnost účastí v soutěži ukázat své tvůrčí schopnosti, prostřednictvím výsledků své práce oslovit nejen odbornou, ale i laickou veřejnost, a tím získat další možnosti uplatnění na stavebním trhu“, zmínil zástupce ostravské oblasti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pan Ing. Svatopluk Bijok.

 

LST_3091

 

Připomeňme si některé oceněné stavby loňského ročníku, mezi které patří například:
v podkategorii „Novostavby“, získala hlavní cenu Mateřská škola, Ostrava–Hrabová; v podkategorii „Rekonstrukce“ – Rekonstrukce a modernizace domu kultury POKLAD; v podkategorii „Veřejná prostranství“ – NKP – zámek Bruntál – revitalizace zámeckého parku a saly terreny; v kategorii „Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby“ – Silnice I/11 – prodloužená Rudná – hranice okresu Opava, která získala i prestižní ocenění „GRAND PRIX“; v kategorii „Průmyslové stavby“ získala hlavní cenu stavba haly ELPRO – ENERGO, Hnojník.

Patřím mezi ty, kteří nedočkavě vyhlížejí každý nový ročník, jaké stavby se v soutěži objeví. A vždy je o čem mluvit. Byl jsem svědkem zrodu této soutěže, a tak vnímám její vlastní vývoj. Cítím, že s průběhem času se proměnila její atmosféra – dříve spíše prezentace jednotlivých účastníků, nyní nakažlivá motivace všech zainteresovaných ukázat společné dílo. Moc se těším, jaké stavby nám přinese 17. ročník“, řekl předseda Obce architektů Ostrava, pan Ing. arch. Martin Chválek.

 

LST_2682

 

Nejlepší stavební díla bude vybírat jedenáctičlenná porota, složená ze zástupců Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Obce architektů a zástupců Moravskoslezského kraje. Porota nominuje stavby do každé kategorie, přičemž se bude udělovat hlavní cena a čestná uznání. Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny „GRAND PRIX“.

Do naší soutěže se od prvního ročníku, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo v roce 2007, přihlásilo již 606 staveb, z toho 310 si odneslo konkrétní ocenění a bylo uděleno 16 cen „GRAND PRIX“, připomněl zástupce organizátora, pan Luděk Lokaj. Nejen porota, ale také vyhlašovatelé spolu s organizátorem očekávají, jaká stavební díla se zapojí do 17. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2022.

Více informací o soutěži naleznete na webu stavbamsk.cz nebo Facebooku Stavba MSK.