Zpět na stavby

Záchrana památkově chráněné Grossmannovy vily v Ostravě dokončena

Architektonická perla Ostravy, Grossmannova vila, přivítala v dubnu letošního roku první návštěvníky. Komplexní proces záchrany památkově chráněné budovy je u konce, předcházela mu rozsáhlá obnova, která byla započata na sklonku roku 2021.


Stoletá budova má za sebou řadu různých zásahů a před rekonstrukcí nebyla v dobrém stavebně technickém stavu. Objekt byl napaden dřevomorkou, docházelo k zatékání, v předchozích desetiletích byly provedeny různé zásahy nejen v interiéru, odstraněno bylo i dominantní schodiště.

Vilu navrhl jako své rodinné a firemní sídlo v letech 1922–1924 stavitel František Grossmann (1876–1933) a v prostředí tehdejší Moravské Ostravy měla mnohá nej – architektonickým řešením počínaje, výjimečným vybavením a velkoryse pojatou zahradou konče. Stavba přitahovala pozornost přepychovým provedením i neobvyklým stavebním řešením. Dům byl obklopen zahradou s exotickými dřevinami, sochařskou výzdobou, altánem, bazénem i kašnou.

Z „pohádkového paláce,“ jak vilu označil dobový tisk, se František Grossmann a jeho rodina radovali pouhých deset let. V důsledku hospodářské krize a finančních problémů volil stavitel v roce 1933 dobrovolný odchod ze života. Vilu pak v dražbě v roce 1937 získala Hypoteční a zemědělská banka moravská v Brně. V březnu 1939 dům zakoupili Alžběta a Josef Rybovi. (Josef Ryba byl ředitelem výrobního podniku firmy Eternitas.) Po konci druhé světové války a Rybově odchodu z vedení podniku rodina odprodala polovinu domu roku 1958 manželům Pištovým. V letech 1964–65 pak vilu odkoupil městský národní výbor pro účely zřízení mateřské školy a posléze školní družiny, která chátrající dům opustila v roce 2005.

Rozsáhlá rekonstrukce byla podřízena záměru obnovy kulturní památky s minimálními zásahy do dispozičního, tvarového a konstrukčního systému stavby. Celkové náklady na rekonstrukci památky přesáhly 132 milionů korun s DPH.

K hlavním stavebním úpravám patřila obnova všech zachovalých hodnotných stavebních prvků tvořících nedílnou součást stavby. Všechny opravitelné části byly obnoveny, ostatní byly nahrazeny kopií. Primárním cílem obnovy bylo dosažení původního vzhledu vily v době jejího dokončení. V rámci rekonstrukce krovu byla odstraněna plechová krytina i ­dřevěné bednění, napadený krov byl posouzen a byla provedena výměna napadených prvků. Celý krov byl očištěn, zbaven nátěrů a ošetřen impregnací proti dřevokazným škůdcům. Skladba střešního pláště byla provedena shodně s původním stavem. Nová střešní krytina byla provedena z keramických bobrovek s tmavě hnědým glazováním a matným leskem, kladených dvojitě na laťování. Nad apsidou a věžovým polygonálním rizalitem byla provedena nová střešní měděná krytina. Z téhož ­materiálu byly i veškeré klempířské konstrukce jak na vlastním objektu, tak na altánu.

Významná role při obnově památkově chráněného objektu připadla dobovým fotografiím. Byly provedeny uměleckořemeslné a restaurátorské práce, např. repase truhlářských prvků (oken, dveří), obnovení systému venkovních historických žaluzií, zhotovení repliky nezachovaného původního schodiště v hale nebo repase zámečnických prvků a původního systému teplovzdušného vytápění, včetně původního kotle, ale také restaurování štukové výzdoby, zlacení, odkryv, restaurování a rekonstrukce nástěnných maleb, zhotovení replik nedochovaných atypických keramických krbů, komínů i repase a repliky původních obkladů a dlažeb.

Jednou ze signifikant Grossmannovy vily jsou barevné vitráže. Téměř v každé místnosti dokresluje tento druh dekorativního prvku specifickou atmosféru budovy. Ojedinělé jsou i do současnosti ve vile zcela dochované původní dřevěné prvky a vestavěný mobiliář. Před vlastní obnovou těchto původních interiérů byly na demontovaném mobiliáři a prvcích provedeny laboratorní analýzy, které měly určit jejich původní povrchové úpravy. Zrestaurované dochované dřevěné prvky byly po provedených stavebních úpravách postupně navráceny na svá původní místa v jednotlivých interiérech, včetně prvků později nalezených a v některých případech i konstrukčně zničených. Renovována byla také zahrada obklopující vilu. Vysazeny byly původní druhy rostlin, které byly rovněž definovány na základě dobových fotografií. Kompletní sadové úpravy obsáhly výsadbu stromů, keřů, popínavých rostlin, záhonů, živých plotů i zatravnění. V zahradě se opět skví opravený altán, pergola, fontána, jezírko i květnice.

Další zajímavosti a informace o ­akcích na webu https://www.vilagrossmann.cz

Zdroj: Tisková zpráva www.ostrava.cz