Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 05/2024

V čísle 05/2024 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

Výstavba trasy metra I.D v Praze, provozní úsek Pankrác – Olbrachtova

Historie plánování výstavby linky metra D ve stávající podobě sahá do počátku devadesátých let 20. století. Potřeba rozšíření pražského metra vznikla v souvislosti s rozsáhlou bytovou výstavbou v jižní části Prahy. Článek popisuje výstavbu první etapy metra D mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova ve složitých geologických podmínkách, která pokročila do třetího roku realizace. (foto: HOCHTIEF CZ a.s.)

Inovace a modernizace plavebních komor pro zvýšení bezpečnosti a intenzity vodní dopravy na vodním díle Gabčíkovo

Vodní dílo Gabčíkovo tvoří přehrada s největší vodní elektrárnou na Slovensku a s jedním z největších zdymadel v Evropě. Právě zdymadla byla předmětem rekonstrukce. Rozsah prací zahrnoval kompletní výměny ocelových konstrukcí, modernizaci technologií, sanaci betonových konstrukcí, dilatačních spár a injektáže podzákladí. (foto: Metrostav a.s.)

Tunel Rohtang, Indie ­– výstavba silničního tunelu pod vrcholky Himaláje s výraznou českou stopou

Dálniční tunel Rohtang vedený pod pohořím Himálaj je jednotubusový, dvoupruhový, obousměrně provozovaný. Je umístěný ve výšce téměř 3 100 m nad mořem. S délkou 9,02 km je jedním z nejdelších dálničních tunelů toho druhu na světě. Je také známý svými složitými a náročnými geotechnickými podmínkami, které bohužel způsobily výrazné zpoždění při dokončení stavby. (foto: Radek Bernard)

Zkušenosti z dozorování výstavby vysokorychlostní železnice v Číně

V souvislosti s prudkým rozvojem výstavby vysokorychlostní železniční sítě v Číně rozhodlo Ministerstvo železnic o nutnosti provádění zahraničního stavebního dozoru pro každou nově budovanou trať s návrhovou rychlostí 350 km/h. Toto dočasné opatření (požadavek byl v roce 2017 zrušen) umožnilo zahraničním odborníkům podílet se na roli stavebního dozoru při výstavbě vysokorychlostní železnice v Číně. (foto: Ondřej Kostohryz)

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 11. června 2024.