Zpět na stavby

Vývoj architektúry horských oblastí Karpát v harmónii s tradičnou kultúrou

21. února 2007
Igor Krpelán

Konštrukčné a estetické kvality pôvodnej architektúry, vyvinuté v minulosti najmä vďaka dlhodobo ustáleným podmienkam uzemia Karpát, sú stále bohatým a dostatočne pestrým zdrojom poskytujúcim racionálne riešenia aj mnohých súčasných problémov. Ich vhodnou transformáciou v súlade s možnosťami a potrebami doby v rámci stavebných úprav pôvodných objektov, alebo pri výstavbe nových, je možné dosiahnuť vyšší vývojový stupeň tradičnej architektúry zodpovedajúcej užívateľským požiadavkám súčasnosti.

Autor:
Rodinný dom Turiec, návrh stavby

?Človek nerobí chybu tým, že posúva hranice svojich možností dopredu, ale tým, že tak činí bez ohľadu na zachovanie prirodzenej kontinuity a harmónie s prostredím, v ktorom žije, zabúdajúc, že je jeho súčasťou.? (PhDr. Milan Kiripolský - citát z knihy Pokračovanie rodu)

Podvedomá potreba návratov vyplývajúca vo veľkej miere z genetického záznamu v každom z nás, je zrejme jednou z príčin rastúceho záujmu o stavby v duchu tradičného staviteľstva. Citát v úvode výstižne pomenúva problém, ktorý tento trend so sebou nesie. Emotívny vzťah k tradičnej stavebnej kultúre je síce hlavným predpokladom pre jej zachovanie a kontinuálne naviazanie na jej odkaz, ale bez dostatočného poznania racionálnych faktov súvisiacich s filozofiou a organikou pôvodných stavieb, emotívne pohnútky nestačia. Nízka úroveň poznania určujúcich znakov tradičnej ľudovej architektúry regiónu je najčastejšou príčinou vzniku objektov s pseudokultúrnymi znakmi, poškodzujúcimi kultúrny obraz krajiny. Napriek zjavným snahám o dosiahnutie kvalít tradičného staviteľstva sa dosiahne často pravý opak. Veľa objektov realizovaných v poslednom období, očividne poznamenaných inšpiráciami z rôznorodých nesúvisiacich zdrojov, je chybou povyšujúcou formu nad obsah, tak na úkor užívateľských, ako aj estetických kvalít. Tieto objekty nedosahujú ani úroveň pôvodných objektov tradičného staviteľstva, ani nie sú príkladom novodobej architektonickej kultúry. Žiaľ stávajú sa však často vzorom pre ďalšie rozširovanie tohto ?disneyovského? druhu. Pri tom celé územie Karpát, s prevažujúcimi horskými územiami, ešte aj dnes poskytuje množstvo stavebno-technických aj architektonických hodnôt, uplatniteľných aj v súčasnosti.


Penzión Nízke Tatry, pôvodný stav


Penzión Nízke Tatry, návrh prestavby

Výrazove znaky architektúry oblastí Karpát

Základným tvarom stavieb horských oblastí Karpát, v jeho vrcholnej vývojovej forme, je prevažne prízemná zrubová konštrukcia obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou. Charakteristickým výrazovým znakom je dôsledné horizontálne oddelenie strechy od objemovej hmoty prízemia, odkvapovou hranou strechy po celom obvode pôdorysu. Úžasná je pestrosť modifikácií tohto typu v konštrukčných detailoch, technológiách finálnych úprav povrchov a v dekorácii. Až neuveriteľné je uplatňovanie týchto znakov v konkrétnych podmienkach regiónu, ktorých pochopenie udivuje svojou funkčnosťou aj prvkov, ktoré na prvý pohľad majú len dekoračný účel. Transformácia týchto znakov v aktuálnom čase by však rozhodne nemala byť len lacným plagiátorstvom, ale asociáciou v súlade s duchom miesta.


Penzión Nízke Tatry, po prestavbe

Racionálne riešenia

Poznanie skutočných dominantných znakov umožňuje ďalší vývoj pôvodnej architektúry dobe zodpovedajúcich užívateľských kvalít v harmónii s tradičnou stavebnou kultúrou. Konštrukčné a estetické kvality pôvodnej architektúry, vyvinuté v minulosti najmä vďaka dlhodobo ustáleným podmienkam kraja, sú stále bohatým a dostatočne pestrým zdrojom poskytujúcim racionálne riešenia aj mnohých súčasných problémov. Ich vhodnou transformáciou v súlade s možnosťami a potrebami doby v rámci stavebných úprav pôvodných objektov, alebo pri výstavbe nových, je možné dosiahnuť vyšší vývojový stupeň tradičnej architektúry zodpovedajúcej užívateľským požiadavkám súčasnosti. Na ilustráciu možného prístupu k téme uvedenej na predchádzajúcich riadkoch uvádzam niekoľko príkladov zrealizovaných aj navrhnutých stavieb.


Penzión Nízke Tatry, po prestavbe