Zpět na informační servis

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2014

15. října 2015
Text redakce

Dne 8. 10. 2015 byla v Senátu Parlamentu ČR v Praze na slavnostním setkání u příležitosti Dnů stavitelství a architektury 2015 a 25. výročí založení Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR udělena ocenění v soutěži NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2014.

Tématem letošního osmého ročníku soutěže bylo heslo ?Moderní materiály a technologie pro udržitelné stavění a energetické úspory?.
Odborná porota posuzovala přihlášené závody a provozy průmyslu výroby stavebních hmot zejména podle následujících kritérií: ekonomická úspěšnost, silná pozice na trhu, energetická náročnost výroby, dosahovaná kvalita, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství, zavádění systémů řízení jakosti výroby, investiční činnost do výrobního zařízení v posledních třech letech, dosažená produktivita a zaměstnanost.
Složení poroty: Ing. Pavel Malinský, MPO /předseda poroty/, Ing. Michael Smola, SPS v ČR, Ing. Zdeněk Kunc, CSc., ÚRS PRAHA, Ing. Alexander Trinner, TZÚS Praha s.p., Ing. Lukáš Peřka, VÚMAT Praha a Ing. Petra Lupíšková, ÚRS PRAHA.

Porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a provedení prohlídky některých vybraných provozů provedla konečný výběr firem do užší nominace a v každé kategorii stanovila 3 vítězné firmy k ocenění bez určení pořadí.

A: V kategorii firem s počtem zaměstnanců pod 200 pracovníků byla porotou udělena užší nominace do soutěže sedmi následujícím firmám:
BETON BROŽ, spol. s r.o.
ČEZ Energetické produkty
DITON, spol. s r.o.
Kámen a písek, spol. s r.o. se sídlem v Českém Krumlově
KNAUF Praha, spol. s r.o.
TECHNISTONE, a.s. se sídlem v Hradci Králové
VÁPENKA VITOUL, spol. s r.o.


B: V kategorii firem s počtem zaměstnanců nad 200 pracovníků byla porotou udělena užší nominace do soutěže sedmi následujícím firmám :
BAUMIT, spol. s r.o.
CS BETON spol. s r.o.
KÁMEN ZBRASLAV, spol. s r.o.
LASSELSBERGER, s.r.o.
P - D Refractories CZ a.s.
PREFA BRNO, spol. s r.o.
WIENERBERGER cihlářský průmysl, a.s.


V kategorii do 200 zaměstnanců se staly vítězi firmy:

BETON Brož, s.r.o.
Od počátku své existence je pro firmu typické uvážlivé, ale velmi progresivní investování do nových technologií. Výsledkem se stal plně automatizovaný technologický park, jehož součástí jsou špičkové výrobní linky německých firem Masa, Hess, Henke, Schindler, americké firmy Columbia, dánské firmy KVM a Pedershaab, rakouské firmy AME a českých firem Pressal, Ivar, Teramex a Merko.
Došlo k významnému rozšíření obchodního týmu a zákaznického portfolia v ČR a to:
  • nákupem nového výrobního areálu v Novém Bydžově o cca 80 000 m2
  • nákupem nového areálu ve Vojkovicích u Kralup nad Vltavou o cca 130 000 m2
  • roční produkce dosahuje výše cca 3 170 000 m2 betonové dlažby

Nejpočetnější a nejžádanější novinkou v letošním roce jsou betonové obklady.
Heslo firmy:
?Chceme-li dosáhnout perfektních pozitivních výsledků v kvalitě, množství a rychlosti, je nutné se na tom podílet s těmi, kdo představují špičky ve svých oborech?.

DITON, spol. s r.o.
Je českým výrobcem betonové dlažby a prvků zahradní architektury. Společnost disponuje vlastním vývojovým a technologickým centrem a neustále pracuje na zvyšování kvality jejich výrobků a služeb.
Firma razí heslo: ?UDÁVÁME TREND V OŠETŘOVÁNÍ POVRCHU BETONOVÝCH DLAŽEB?. Jsou to technologie:
AQUASTOP PROTECT - vnitřní impregnace a ochrana před vodou a jemným prachem
EKOAKTIV - v součinnosti se sluncem pomáhá čistit nejen dlažbu, ale i její okolí
DITON EXLUSIVE PROTECT - revoluční v technologii zušlechťování. Betonový povrh je nenasákavý a uzavřen, tedy bez náchylnosti ke znečištění a velmi dobře se udržuje.
Porota ocenila, že společnost dává na své výrobky 20 let záruky, přitom vyrábí více jak 1800 typů výrobků a má k dispozici dobře vybavenou vlastní zkušební laboratoř.

Kámen a písek, spol. s r.o. se sídlem v Českém Krumlově
Jedná se o tradičního a zároveň největšího výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji. Produkce firmy se pohybuje přes 2.000.000 tun ročně vyrobeného kameniva, přičemž kapacita výroby jejich kamenolomů je dvojnásobná.
Dalším krokem pro dokonalý servis zákazníků byla pořízena nejmodernější mobilní drticí linka, díky které jsou schopni pokrýt nárazové požadavky trhu, zejména při významných infrastrukturních stavbách.
Soutěžní porota při udělení vítězství přihlédla i k provedené celkové rekonstrukci kamenolomu Rejta s investičním nákladem ve výši 29 mil. CZK. Tím bylo dosaženo: vybudování kompletního odprášení kamenolomu, drcení s nižšími otáčkami pomocí moderních drtičů /interpartikulární drcení/ a k celkovému snížení emisí prachu při výrobě kameniva o 20 % .
Inovace /spočívající v nasazení drtičů nového typu, oddělení stupňů drcení, míchání širokých frakcí kameniva/ přispěly ke zvýšení kvality vyráběného kameniva na evropské standardy/ přesná křivka zrnitosti/.
Heslo firmy: Zákazník musí mít jistotu, že všechny jeho požadavky množstevní i kvalitativní - firma beze zbytku splní.

V kategorii nad 200 zaměstnanců se staly vítězi firmy:

CS BETON spol. s r.o.
Společnost CS-BETON s.r.o. působí na trhu betonových výrobků v České republice 20 let a je jednou z největších výrobců betonových výrobků pro tvorbu malé architektury, chodníků, komunikací a letišť. Sortiment výrobků dovoluje řešit odvodnění zpevněných povrchů komunikací dálnic i letišť v široké škále kapacitních požadavků na odvodnění.
Přestože normy na výrobu betonových výrobků díky povaze výrobního procesu a vstupních materiálů dovolují určité rozměrové odchylky, firma se rozhodla minimalizovat tento jev a modernizovat výrobní linky.
Soutěžní porota při udělení ocenění přihlédla k tomu, že firma od loňského roku své výrobky kalibruje, a to dvojím způsobem: Laserovým kontrolním systémem a broušením zdicích prvků.
Laserový kontrolní systém s naprostou neomylností odhalí výškové nepřesnosti, a tím v tomto kroku kontroly výrazně ovlivní chybovost způsobenou zásahy lidského faktoru. Tento důmyslný systém výrazně zvyšuje kvalitu jejich výrobků a vedení firmy očekává, že to zákazníci při jejich realizacích ocení.
Broušení zdicích prvků je dalším krokem k dokonalejším a přesnějším rozměrům těchto prvků, které výrazně ovlivní komfort jejich použití ve stavbách.

P - D Refractories CZ a.s.
Tato společnost je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin. Má tři výrobní lokality: Velké Opatovice, Svitavy a Březina.
Výrobní sortiment zahrnuje šamotové kameny, vysoce hlinité kameny, dinasové kameny, izolační kameny, žárovzdorné jíly a ostřiva, akumulační magnetit, komínové vložky, žárovzdorné malty, tmely a betony. Společnost je vybavena moderním výrobním a zkušebním zařízením, které garantuje vysokou stabilní výrobní kvalitu. Výroba v P-D Refractories CZ a.s. probíhá v souladu s certifikátem podle ISO 9001. Společnost zabezpečuje také dodávky modifikovaných kvalit podle individuálního přání zákazníka.
Společnost se zapojila do evropského programu čistší produkce, za což v uplynulých letech obdržela také certifikát od MŽP.
Export do více jak 45 zemí světa, mj. Číny, Indie, Brazílie, Chile, Japonska, USA, Austrálie, Islandu, apod. tvoří z celkové výroby podíl ve výši cca 80%. Společnost vyváží výrobky prakticky do všech světadílů kromě Afriky.

PREFA BRNO, spol. s r.o.
Společnost PREFA Brno a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních dílců v České republice. Specializuje se na dodávky kvalitních výrobků z betonu, železobetonu, předpjatého betonu a poskytování služeb souvisejících s těmito dodávkami pro širokou oblast stavebnictví.
S cílem naplnit potřeby zákazníků v jednotlivých segmentech stavebního trhu je výrobní program společnosti Prefa Brno a.s. rozdělen do čtyř produktových skupin (PS):
Kanalizace, Komunikace - Drobné stavební materiály, Pozemní stavby, Nádrže a prostorové prefabrikáty.
Činnost dceřiných společností:
PREFA KOMPOZITY, a.s. se zabývá výrobou a prodejem kompozitních (sklolaminátových) profilů, výrobků z těchto profilů a montáží konstrukcí z kompozitních materiálů.
PRESTA-mix, spol. s r.o. (společný podnik s firmou Stappa-mix, spol. s r.o) - zabývá se výrobou a prodejem transportbetonu.
Komplexnost zaměření a šíře výrobního programu společnosti Prefa Brno a.s. nejlépe charakterizuje její motto:
? ... jsme tam, kde Vy stavíte.?

Zástupci vítězných firem převzali ocenění z rukou víceprezidenta SPS v ČR, ředitele firmy LIAS Vintířov Ing. Rudolfa Borýska a předsedy poroty soutěže Ing. Pavla Malinského z MPO na slavnostním setkání konaném v prostorách Rytířského sálu Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu vlády ČR. Slavnostnímu setkání byli přítomni mj. předseda senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví Ing. Jiří Koliba, prezident SPS v ČR Ing. Václav Matyáš, ředitel a.s. ÚRS Praha Ing. František Glazar. K uděleným oceněním poblahopřál vítězům i premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka ve svém závěrečném vystoupení.

Závěr
Stavební materiály hrají v trvale udržitelném rozvoji důležitou roli skrze své energetické vlastnosti a trvanlivost, což určuje spotřebu energie budov po celou dobu jejich životnosti. Právě skončený osmý ročník soutěže ukázal, že zkoumáním použití materiálů a jejich kombinací lze dosáhnout významných zlepšení prostředí a kvality života. Mezi trendy proto také nesmí chybět vývoj nových kvalitních materiálů s funkční i estetickou hodnotou.

Více o nominovaných a vítězných firmách http://cinnosti.urspraha.cz/data/files/Roztoky-2015-final.pdf.
Veškeré další informace o soutěži najdete na následujících webových adresách: www.mpo.cz, www.urspraha.cz, www.sps.cz a www.casopisstavebnictvi.cz.

Ing. Pavel Malinský, MP0