Zpět na stavby

Vodovod Čechtínsko a 'kult vody'

Okres Třebíč je zásoben pitnou vodou ze tří hlavních zdrojů. Z východního směru se jedná o historicky nejstarší zdroj - prameniště Heraltice. Z jižního směru jde o zdroj Vodní nádrž Vranov - úpravna vody Střítež v okrese Znojmo. Ze severního směru z okresu Žďár nad Sázavou jde o Vodní nádrž Mostiště - úpravna vody Mostiště.


Na vodovodní přivaděče od těchto zdrojů, oblastní vodovodní systémy, se napojuje velké množství skupinových vodovodů, které rozvádějí vodu prakticky do celého okresu včetně města Třebíče. Mimo tyto zdroje existují i místní vodovodní systémy zásobující lokality okresu Třebíč nenapojené na výše uvedené zdroje, a jsou také obce zásobené bez veřejných vodovodů z vlastních zdrojů pro každou nemovitost. Tyto zdroje však nevykazují dobrou kvalitu pitné vody a v hydrologicky suchých obdobích se potýkají i s potřebnou vydatností. Takovou oblastí, která byla ještě donedávna nenapojená na hlavní výše popsané vodovodní zdroje, byla severozápadní část okresu Třebíč, kde se problematika dodávky kvalitní pitné vody projevovala již dlouhodobě, a to jak z hlediska kvality, tak i z hlediska množství. Odstranění této problematiky v dodávce kvalitní pitné vody, a tím zajištění rozvoje oblasti a především zdraví obyvatelstva, bylo úkolem nového vodovodního systému - Vodovod Čechtínsko. Cílem stavby Vodovod Čechtínsko tak bylo zajistit zásobení obcí Horní Vilémovice, Benetice, Čechtín, Kouty a Chlum kvalitní pitnou vodou s tím, že kapacita tohoto vodovodního systému bude taková, aby navržený systém mohl být rozšířen jižním směrem - směr obec Červená Lhota, ale také směrem severním s možností propojení na stávající vodovodní systémy této oblasti.

Trubní vodojem pyramida, foto: Tomáš Malý
¤ Trubní vodojem pyramida, foto: Tomáš Malý

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)