Zpět na stavby

Vítkovský památník po rekonstrukci

7. prosince 2009
Petr Zázvorka

Památník na pražském Vítkově se dočkal náročné rekonstrukce v celkové hodnotě 321 milionů korun.

Autor:


Pracoval téměř třicet let jako redaktor a posléze vedoucí tiskového odboru firem Vodní stavby Praha a Zakládání staveb. Od vzniku časopisu Stavebnictví je členem jeho redakce, kde mimo jiné vede rubriku Osobnosti stavitelství. Svůj dlouhodobý zájem o historii stavebního odvětví promítl do stejnojmenné knihy vydané v roce 2016.

Dodavatel, sdružení společností HOCHTIEF CZ a GEMA ART GROUP, zahájil generální opravu v květnu 2007 a v říjnu letošního roku byly stavební a restaurátorské práce dokončeny a prostory předány do užívání investorovi, kterým je Národní muzeum, jemuž od roku 2001 Památník patří.

Hlavní vstup do prostoru Památníku po současné rekonstrukci
¤ Hlavní vstup do prostoru Památníku po současné rekonstrukci

Původní budova, koncipovaná jako Památník Národního osvobození, jejíž hrubá stavba byla dokončena v roce 1933 podle návrhu architekta Jana Zázvorky, má monolitickou železobetonovou konstrukci s vyzdívaným pláštěm. Snahou autorů rekonstrukce a dostavby Památníku z Projektového ateliéru pro architekturu a pozemní stavby s.r.o. (Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Tomáš Šedina) bylo očistit budovu od nevhodných stavebních úprav z padesátých let 20. století a provést úpravy, které vyplývaly z požadavku investora na funkční využití objektu jako expozice české a československé státnosti, navrácení původní symboliky (uložení ostatků Neznámého vojína z bitvy u Zborova) a rovněž pořádání státních, armádních a kulturních akcí.

Hlavní vstup do prostoru Památníku na konci 30. let dvacátého století
¤ Hlavní vstup do prostoru Památníku na konci 30. let dvacátého století

Podstatných stavebních úprav se dočkala východní část objektu, kde jsou prostory bývalého mauzolea Klementa Gottwalda. V úrovni 1. NP byl interiér propojen v jeden výstavní celek, nad jehož částí je nově vybudovaná prosklená vestavba s muzejní kavárnou. V západní části budovy byly proskleny původní prostory průjezdu, který v současnosti plní funkci zádveří. Historicky cenná okna, dveře i svítidla uvnitř Památníku byla repasována, ostatní umělecké a umělecko-řemeslné prvky byly kompletně restaurovány. Krytina z kazetových parket byla kompletně nahrazena novou podle původního vzoru. V příštích letech bude rovněž nákladem cca 30 milionů korun opravena šestnáctitunová socha Jana Žižky od sochaře Bohumila Kafky, která je největší jezdeckou sochou v Evropě. K rekonstrukci budovy Památníku se v časopise vrátíme v obsáhlejším autorském článku.