Zpět na informační servis

Vítězové německé ceny Brückenbaupreis 2014

15. července 2014
Text redakce

V celoněmecké soutěži mostařů za rok 2014 zvítězili tvůrci mostu Gänsebachtalbrücke v Durynsku a mostu Erba v Bambergu.

Železniční most přes Gänsebachtal v Durynsku získal cenu německých inženýrů v kategorii Silniční a železniční mosty a most Erba v Bambergu v kategorii Mosty pro pěší a cyklisty.

Zodpovědnými projektanty byli Prof. Dr.-Ing. Jörg Schlaich (most Gänsebachtalbrücke), Dipl.-Ing. Matthias Dietz a Dipl.-Ing. Johann Grad (most Erba), jenž bohužel v loňském roce zemřel.

Most Erba v Bambergu zvítězil v roce 2014 kategorii Mosty pro pěší a cyklisty

Železniční most přes Gänsebachtal o délce 1001 m představuje nový typ železničního mostu. Technicky a esteticky propracovaná stavba ladí s krajinou Gänsebachtalu a je štíhlejší než všechny předchozí betonové mosty na železnici.

Ceny Brückenbaupreis 2014 byly vítězům předány 10. března v hlavním sále Technické univerzity v Drážďanech za účasti více než tisíce hostů. Cenu udělují od roku 2006 Inženýrská komora Spolkové republiky Německo (BIngK) a Asociace poradních inženýrů Německa (VBI) každé dva roky, a to ve dvou výše zmíněných kategoriích.

Patronem ceny, financované z prostředků Ministerstva životního prostředí a společností Bahn AG,
je Spolkové ministerstvo dopravy (BMVI). Cenu předali společně prezident Inženýrské komory Spolkové republiky Německo Hans-Ullrich Kammeyer a prezident Asociace poradních inženýrů Německa Dr.-Ing. Volker Cornelius.

Železniční most přes Gänsebachtal v Durynsku

Udělené ceny napomáhají zdůraznit přínos inženýrů pro stavební kulturu a dostat jej do povědomí veřejnosti. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 37 mostních staveb, z toho porota nominovala tři stavby v každé kategorii. Vítěz v každé z kategorií následně získal cenu Brückenbaupreis 2014.

Připraveno podle materiálů BIngK.

Autor:
Ing. Svatopluk Zídek,
pastprezident ČSSI, předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary