Zpět na stavby

Vady a nedostatky energetických hodnocení v dotačních programech

21. února 2011
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

Snižování energetické náročnosti budov je významným opatřením majícím značný vliv na rozsah projektových prací, výrobu stavebních materiálů a konstrukcí a kapacitu stavebních prací. Je to dáno několika dotačními programy, které umožňují jak právnickým, tak i fyzickým osobám snadnější přístup k realizaci úsporných opatření.

Autor:


Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby, poté nastoupil do Výzkumného ústavu pozemních staveb, dnes Centrum stavebního inženýrství, kde pracoval v oddělení stavební tepelné techniky až do důchodu. Podílel se na tvorbě norem v oboru stavební tepelné techniky a je autorem celé řady odborných článků a publikací. Je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, diagnostika budov a energetické auditorství. Je rovněž energetickým specialistou jmenovaným MPO.

Mezi nejvýznamnější dotační programy patří:

  • program Zelená úsporám vyhlášený MŽP ČR;
  • program NOVÝ PANEL vyhlášený SFRB;
  • operační programy MŽP ČR.

Z pohledu objemu finančních prostředků je nejvýznamnější program Zelená úsporám (ZÚ). Program ZÚ umožňuje čerpat dotace v následujících kapitolách:

  • ?A? pomocí dodatečných tepelných izolací zajistit požadavky na nízkoenergetický standard nebo pomocí dílčího zateplení zajistit požadovanou úsporu energie na vytápění;
  • ?B? pro nové budovy ve fázi návrhu zajistit navýšením tloušťek tepelně izolačních vrstev a kvalitním návrhem skladeb konstrukcí a kvalitním provedením stavby pasivní energetický standard;
  • ?C? pomocí náhrady stávajících zdrojů tepla za zdroje s vyšší účinností a nižšími emisemi škodlivin a pomocí realizace zařízení využívající solární energii či energii prostředí zajistit snížení emisí CO2.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011).