Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby, poté nastoupil do Výzkumného ústavu pozemních staveb, dnes Centrum stavebního inženýrství, kde pracoval v oddělení stavební tepelné techniky až do důchodu. Podílel se na tvorbě norem v oboru stavební tepelné techniky a je autorem celé řady odborných článků a publikací. Je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, diagnostika budov a energetické auditorství. Je rovněž energetickým specialistou jmenovaným MPO.