Zpět na informační servis

Téma Studentské architektonické soutěže Xella se ve 22. ročníku věnuje Brnu

26. října 2016
Text redakce

Společnost Xella vyhlásila nový ročník architektonické ideové soutěže pro studenty fakult architektury a stavebních fakult vysokých škol. Úkolem soutěžících je navrhnout urbanisticky a architektonicky zajímavé centrum sbírek současného výtvarného umění, které bude sloužit i pro pořádání výtvarných projektů. Studenti se mohou přihlásit nejpozději jeden den před termínem odevzdání soutěžních prací 20. února 2017.

Společnost Xella ve svých zadáních architektonické soutěže hledá ve spolupráci s architekty témata, která studenty vedou k zamyšlení nad urbanistickou stránkou řešené lokality. Zpravidla se návrhy týkají institucí s kulturní či vzdělávací funkcí a stejně tak je tomu v letošním ročníku. Budoucí architekti se budou zabývat využitím jedné z urbanisticky nejvýznamnějších volných ploch v historickém centru města na Rooseveltově ulici, která přímo navazuje na Místodržitelský palác, kde sídlí Moravská galerie.

Cílem je navrhnout reprezentativní a moderní stavbu, která bude sloužit pro vystavení sbírek moderního umění a současně se stane centrem pro pořádání výtvarných projektů mezinárodního významu. ?Smysl tohoto zadání vidím především v tom, že soutěž upozorní na doposud málo využitý potenciál bývalého augustiniánského kláštera, ve kterém z části sídlí Moravská galerie. Místodržitelský palác má úzkou vazbou na okolní prostory v centru Brna a kvalitní návrhy by byly dobrým začátkem k debatě o smysluplném využití tohoto místa,? říká k tématu soutěže Jan Press, ředitel Moravské galerie.

Koncepce by měla citlivě navazovat na historický kontext, ale zároveň přinést originální a tvůrčí řešení. ?Studenti mají možnost zabývat se návrhem nové muzejní instituce, to je jedno z málo častých zadání a myslím, že právě v tom spočívá jeho atraktivita. Některá současná muzea se utápějí v šedi průměrné architektury. My bychom rádi, aby se studenti ve své invenci vypravili za hranice běžného. Navržená stavba by měla být současná a zároveň ikonická, měla by návštěvníky zaujmout už svou podobou a motivovat je k návštěvě,? říká k zadání Jan Press, ředitel Moravské galerie.

V porotě soutěže opět zasednou významné osobnosti české i slovenské architektury, které budou posuzovat přihlášené projekty po stránce invence, ale také vhodného zasazení do urbanistického kontextu, účelovosti a funkčnosti stavby. Letos mezi členy budou například Peter Moravčík, Ivan Kubík, Ĺubomír Králik, Michal Krištof, Vlado Milunić, a také ředitel Moravské galerie Jan Press.

Na podzim se uskuteční setkání uchazečů se zástupci Moravské galerie, při němž si mohou prohlédnout sbírky i zázemí instituce. Exkurze jim pomůže pochopit cíle a potřeby muzejní instituce, a také poznají její historii. Vyhlášení výsledků ročníku proběhne v březnu 2017 rovněž v prostorách Moravské galerie. Přihlášení, veškeré informace a podklady zájemci najdou na www.ytong.cz a www.ytong.sk.