Zpět na informační servis

Svět stavbařů

21. srpna 2023
Text redakce

Soutež Hala roku 2023

Soutěž Hala roku 2023

V letošní soutěži Hala roku Akademik obsadily první tři místa tyto týmy:

  • Spaghetti al dente z Fakulty strojní ČVUT v Praze (Petr Sokol, Ondřej Pokorný, Tomáš Tuček);
  • Náhodní kolemjdoucí z Fakulty stavební ČVUT v Praze (Karel Čada, Petr Šebelle, Ondřej Mikeš);
  • B.U.M. z Fakulty stavební ČVUT v Praze (Tibor Čepička, Tomáš Bajer, Štěpán Míka).

Soutěž Hala roku Akademik je mezinárodní soutěž určená studentům technických vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu a probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Pořadatelem soutěže je Fakulta stavební ČVUT v Praze, odborným garantem je katedra konstrukcí pozemních staveb. Soutěž Hala roku vznikla v roce 1986. Původně byla určena pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze, později byla otevřena i pro studenty ostatních vysokých škol technického zaměření. Od roku 2007 soutěží ve speciální kategorii Junior i studenti středních škol. V roce 2023 byla nově vyhlášena i kategorie Advanced, určená pro studenty doktorského studia. Úkolem soutěžících bylo letos ve dvou- až tříčlenných týmech navrhnout a postavit podle zadání model konstrukce a ten poté při finále na fakultě zatížit až k jeho zhroucení. Zvítězil model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností, který přenesl dané spojité zatížení.

Zdroj: Fakulta stavební ČVUT v Praze