Zpět na informační servis

Stavbami roku Kraje Vysočina jsou ZUŠ, ČOV, DD a MOKOV

12. června 2014
Text redakce

Titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2013 byla oceněna rekonstrukce Základní umělecké školy Jihlava a tři novostavby - Čistírna odpadních vod Dolní Cerekev - Kostelec u Jihlavy, Domov důchodců ve Ždírci a Administrativní budova Moravských kováren v Jihlavě.

Výsledky ze všech soutěží, které Stavba Vysočiny obsahuje (Stavba roku Kraje Vysočina, Studentský projekt, Učeň roku) byly dnes vyhlášeny v Počátkách. Nad 12. ročníkem přijal záštitu hejtman Jiří Běhounek a starosta hostitelského města Karel Štefl. Mezi účastníky zavítal a ceny předával např. Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR a Miloslav Mašek, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Nejprve organizátoři ocenili dva žáky ze stavebních oborů. Titul UČEŇ ROKU 2013 patří budoucímu zedníkovi Václavu Bezouškovi z České zemědělské akademie v Humpolci za jeho obkladačské dovednosti, když na 9. ročníku republikové soutěže Obkladačská naděje, kterou pořádá Cech obkladačů ČR, obsadil 2. místo. Věcný dar v podobě akumulátorového vrtací šroubováku Bosch obdržel i druhý oceněný Richard Sláma, který se na Střední škole stavební Jihlava učí stavebním klempířem.

Následovalo ocenění autorů nejlepších prací na téma ?Víceúčelový dům Počátky?. Studenti středních stavebních škol měli hypotetický úkol v podobě zbourání rohového domu na Mariánském náměstí a navržení nové víceúčelové budovy, kde budou v přízemí lékařské ordinace a byty v prvním patře. Dle odborné komise si se zadáním nejlépe poradili studentky Střední průmyslové školy stavební z Havlíčkova Brodu. Vítězkou STUDENTSKÉHO PROJEKTU je Aneta Poláková, druhé místo patří Tereze Novákové a třetí Michaele Hospodkové. Mezi vítězky byla rozdělena finanční odměna ve výši 15 tisíc Kč. U veřejnosti, která hlasovala pomocí sms zpráv, vyhrál projekt Lukáše Vondrů, a proto převzal z rukou Karla Štefla, starosty Počátek, pamětní medaili k letošnímu 725. výročí založení města.

Záměrem soutěže STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA je ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce staveb, které byly realizovány v Kraji Vysočina, titulem STAVBA ROKU.
Oficiálně poděkovat a podpořit investory, architekty, projektanty a stavitele, kteří kvalitativním způsobem změnili a mění podobu Vysočiny. Prezentovat a zviditelnit architekturu a stavebnictví širší laické i odborné veřejnosti a dát signál, že estetická a řemeslná kvalita se vyplácí.

Devatenáct přihlášených realizací soutěžilo ve čtyřech kategoriích:
• Novostavby občanské vybavenosti
• Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti
• Průmyslové a dopravní stavby
• Vodohospodářské a zemědělské stavby

Kategorie: Novostavby občanské vybavenosti

1. místo, titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2013
Přístavba k Domovu důchodců Ždírec
za vhodné architektonické řešení opírající se o tradiční prvky, plně respektující stávající areál zařízení a okolí. Dispozice poskytuje komfortní prostředí uživatelům.2. místo, Čestné uznání
Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova, Jihlava
za vyřešení komplikovaného začlenění do urbanistického organismu města a kvalitní provedení stavebních prací.

Kategorie: Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti

1. místo, titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2013
Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava
za náročnou rekonstrukci historické budovy včetně dokonale provedených interiérů a detailů.2. místo, Čestné uznání
Rekonstrukce smuteční obřadní síně, Havlíčkův Brod
za velmi vhodné doplnění hmotového řešení objektu přispívající ke zkvalitnění architektonického výrazu.

2. místo, Čestné uznání
Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
za komplexní a rozsáhlou rekonstrukci historické stavby s přihlédnutím k moderní instalaci sbírek

Kategorie: Průmyslové a dopravní stavby

1. místo, titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2013
Administrativní budova MOKOV Jihlava
za citlivé zakomponování budovy do výrobního areálu a dokonalé architektonické a technické zpracování celku včetně interiérů a detailů stavby.2. místo, Čestné uznání
RIMOWA Pelhřimov
za střízlivou architekturu odrážející náplň objektu, kde se vhodně propojuje část provozně technologická s administrativou.

Kategorie: Vodohospodářské a zemědělské stavby

1. místo, titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2013
Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy
za kvalitně provedené práce v technologické i stavební části. Areál je vhodně začleněn do krajiny včetně použitých materiálů.2. místo, Čestné uznání
Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod
za optimální skloubení požadovaných vodohospodářských, ekologických a společenských funkcí.

Vedle odborných ocenění byly uděleny ještě individuální ceny.

CENA VEŘEJNOSTI - Administrativní budova MOKOV Jihlava (nejvíce sms hlasů)
CENA HEJTMANA - Notářská kancelář - Husova ul., Havlíčkův Brod
CENA ČKAIT - Rekonstrukce smuteční obřadní síně, Havlíčkův Brod


Soutěže vypisuje a pořádá Stavební sdružení Vysočina ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina.

Stavbu roku Kraje Vysočina 2013 podpořila tradičně z pozice generálního partnera společnost Rieder beton. Hlavními partnery jsou PKS okna, Českomoravský štěrk a Wienerberger cihlářský průmysl.

Učně roku podpořila společnost Robert Bosch odbytová a soutěž studentů už 12 let zastřešuje PRAGOPROJEKT Praha.