Zpět na informační servis

STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2018 - jaké stavby soutěží?

27. srpna 2018
Text redakce

Do 5. ročníku soutěže o nejkvalitnější stavební dílo na území Středočeského kraje se přihlásily typologicky různorodé druhy staveb. O získání titulu a dalších cen se utká 13 staveb.

Soutěž se koná za podpory Středočeského kraje, pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, pod vedením Mgr. Kateřiny Pešatové. Organizátorem a odborným garantem je Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Hlavním mediálním partnerem je časopis Stavitel, další partneři jsou Český rozhlas Region, Ctidoma.cz, Development News, Stavebnictví, Stavební klub profi, Střechy fasády izolace.

Na www.stavbaroku.cz může široká veřejnost od 1. srpna hlasovat o Cenu veřejnosti.
V roce 2017 hlasovalo přes 11 000 občanů kraje. Letos je možné volit mezi stavbou dopravní křižovatky v Příbrami, mateřskou školou v Benešově, výrobně administrativní budovou Teco v Kolíně, rekonstrukcí statku na Kokořínsku, rozhlednou v Kněžmostě, rekonstrukcí a dostavbou Regionálního muzea v Kolíně, obnovou základní umělecké školy v Benátkách nad Jizerou, bytovou rezidencí Jičínská, vstupním areálem ŠKODA AUTO a. s. a budovou Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi, novostavbou rodinného domu v Neveklově, rekonstrukcí historické kotelny v Libčici nad Vltavou a rekreačním objektem na Slapech.

Soutěží se o titul Stavba roku Středočeského kraje, Cenu hejtmanky, Zvláštní ceny a Cenu veřejnosti. Slavnostní vyhlášení proběhne dne 25. září 2018 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

Předsedkyně poroty soutěže, Ing. arch. Markéta Svobodová, oceňuje právě odlišnost této soutěžní přehlídky od jiných soutěží v oblasti architektury a stavitelství: ?Koncept této soutěže je výjimečný tím, že předmětem posuzování není pouze samotná architektonická hodnota díla nebo stavebně-technického řešení. Odborná porota složená ze zástupců profesních komor a Středočeského kraje posuzuje stavby v širším spektru - hodnotí kromě stavebních a architektonických kvalit, jejich účel, přínos jaký dávají kraji i svému okolí. Středočeský kraj se může prezentovat bohatým stavitelským a architektonickým dědictvím minulých století až po moderní výstavbu 20. stol. Věříme, že současná stavební činnost navazuje na tuto tradici, čehož dokladem mohou být oceněná díla minulých ročníků této soutěže.?

Putovní výstava se všemi přihlášenými stavbami se představí v kraji, na stavebním veletrhu FOR ARCH v pražských Letňanech, v sídle Nadace architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze a v budově Krajského úřadu Středočeského kraje.
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 10:52
Tracy is unable to log error.